version francaise
Parlamentul Republicii Moldova
english version
русская версия

Legile Republicii Moldova


Februarie 2004 (2-XV - 56-XV)

Actele legislative accesibile de mai jos sunt in formatul Microsoft Word. In cazul in care pe calculatorul Dstra nu este instalata nici una din versiunile Microsoft Office 97-2003, puteti gratis descarca aplicatia "Vizualizator 2003 pentru Word" care va permite vizualizarea documentelor sus mentionate.
Titlul legiiNumarul si data adoptariiNumarul si data publicarii
Lege cu privire la modificarea si completarea Legii privind pensiile de asigurari sociale de stat nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 (at. 41, 42)  65-XV 04.02.2004 
Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Republicii Italiene privind cooperarea tehnica  56-XV 27.02.2004  MO 46-49 19.03.2004
Lege pentru completarea Legii nr. 1591-XV din 26 decembrie 2002 privind protectia sociala suplimentara a unor beneficiari de pensii, stabilite in sistemul public de asigurari sociale  55-XV 27.02.2004  MO 46-49 19.03.2004
Lege privind modificarea si completarea articolului 4 din Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea in aplicare a Titlului III al Codului fiscal  52-XV 27.02.2004  MO 39-41 05.03.2004
Lege pentru modificarea anexelor nr. 1 si nr. 2 la Legea nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998  50-XV 26.02.2004  MO 50-52 26.03. 2004
Lege pentru modificarea si completarea articolului 2 din Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul national de pasapoarte  43-XV 26.02.2004  MO 46-49 19.03.2004
Lege pentru ratificarea Conventiei de la Stockholm privind poluantii organici persistenti  40-XV 19.02.2004  MO 39-41 05.03.2004
Lege pentru ratificarea Protocolului de amendament la Acordul intre Republica Moldova si Republica Federala Germania privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor  37-XV 19.02.2004  MO 42-44 27.02.2004
Lege pentru modificarea si completarea articolului 23 din Legea nr. 1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutica si a articolului 15 din Legea reglementarii de stat a activitatii comerciale externe nr. 1031-XIV din 8 iunie 2000  36-XV 19.02.2004  MO 119-122 23.07.2004
Lege pentru modificarea articolului 233 din Codul muncii al Republicii Moldova  28-XV 13.02.2004  MO 39-41 05.03.2004
Lege privind modificarea si completarea articolului 24 al Legii nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern  26-XV 13.02.2004  MO 35-38 27.02.2004
Lege pentru ratificarea Acordului privind comertul liber dintre Guvernul Republicii Moldova si Cabinetul de Ministri al Ucrainei  22-XV 12.02.2004  MO 35-38 27.02.2004
Lege pentru ratificarea Hotaririi Consiliului sefilor de guverne ale statelor membre ale C.S.I. cu privire la conditiile de remunerare a muncii in organele Comunitatii Statelor Independente, finantate din bugetul unic al organelor C.S.I.  21-XV 12.02.2004  MO 39-41 05.03.2004
Lege pentru modificarea si completarea Legii fondului rutier nr. 720-XIII din 2 februarie 1996 si a Regulamentului cu privire la constituirea si utilizarea fondului rutier, aprobat prin Hotarirea Parlamentului nr 893-XIII din 26 iunie 1996  20-XV 12.02.2004  MO 39-41 05.03.2004
Lege privind aderarea Republicii Moldova la Organizatia Intra-Europeana a Administratiilor Fiscale (IOTA)  19-XV 12.02.2004  MO 39-41 05.03.2004
Lege privind transmiterea recipiselor trezoreriale de creante  17-XV 12.02.2004  MO 39-41 05.03.2004
Lege pentru ratificarea Protocolului facultativ cu privire la implicarea copiilor in conflicte armate la Conventia privind drepturile copilului  15-XV 06.02.2004  MO 39-41 05.03.2004
Lege pentru ratificarea Protocolului referitor la aderarea Comunitatii Europene la Conventia internationala privind cooperarea pentru siguranta navigatiei aeriene "EUROCONTROL" din 13 decembrie 1960, asa cum a fost amendata de mai multe ori si armonizata  14-XV 06.02.2004  MO 35-38 27.02.2004
Lege pentru ratificarea Protocolului de amendare a Conventiei europene pentru reprimarea terorismului  13-XV 06.02.2004  MO 35-38 27.02.2004
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative  12-XV 06.02.2004  MO 35-38 27.02.2004
Lege privind aplicarea unei masuri de salvgardare provizorii  8-XV 05.02.2004  MO 26-29 13.02.2004
Lege pentru modificarea Legii nr. 186-XIII din 19 iulie 1994 privind taxele locale si a articolului 6 al Codului fiscal  6-XV 05.02.2004  MO 30-34 20.02.2004
Lege pentru completarea titlului V al Codului fiscal  5-XV 05.02.2004  MO 30-34 20.02.2004
Lege pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Regatului Suediei cu privire la cadrul general si conditiile pentru cooperarea in dezvoltare pe perioada 2003-2008  4-XV 05.02.2004  MO 35-38 27.02.2004
Lege pentru modificarea unor acte legislative  3-XV 05.02.2004  MO 42-44 27.02.2004
Lege privind modificarea articolului 4 din Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea in aplicare a Titlului III al Codului fiscal  2-XV 05.02.2004  MO 35-38 27.02.2004


Pagina de Titlu Scrieti-ne

Copyright © 2001-2009 Parlamentul Republicii Moldova