version francaise
Parlamentul Republicii Moldova
english version
русская версия

Legile Republicii Moldova


Iulie 2001 (325-XV - 463-XV)

Actele legislative accesibile de mai jos sunt in formatul Microsoft Word. In cazul in care pe calculatorul Dstra nu este instalata nici una din versiunile Microsoft Office 97-2003, puteti gratis descarca aplicatia "Vizualizator 2003 pentru Word" care va permite vizualizarea documentelor sus mentionate.
Titlul legiiNumarul si data adoptariiNumarul si data publicarii
Lege pentru completarea anexei nr.10 din Legea bugetului pe anul 2001 nr.1392-XIV din 30 noiembrie 2000  463-XV 30.07.2001  MO 97-99 17.08.2001
Lege privind piata produselor petroliere  461-XV 30.07.2001  MO 107 04.09. 2001
Lege despre completarea anexei la Legea nr.1070-XIV din 22 iunie 2000 privind aprobarea Nomenclatorului specialitatilor pentru pregatirea cadrelor in institutiile de invatamint superior  460-XV 30.07.2001  MO 97-99 17.08.2001
Lege pentru completarea articolului 4 din Legea taxei de stat nr.1216-XII din 3 decembrie 1992  456-XV 30.07.2001  MO 97-99 17.08.2001
Lege privind modificarea si completarea unor acte legislative  454-XV 30.07.2001  MO 141-143 22.11.2001
Lege despre anularea penalitatilor si sanctiunilor financiare (amenzilor)  453-XV 30.07.2001  MO 94-96 10.08.2001
Lege privind licentierea unor genuri de activitate  451-XV 30.07.2001  MO 108-109 06.09.2001
Lege privind completarea Codului penal si Codului de procedura penala  450-XV 30.07.2001  MO 97-99 17.08.2001
Lege cu privire la gaj  449-XV 30.07.2001  MO 120 02.10.2001
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.491-XIV din 9 iulie 1999 privind finantele publice locale  442-XV 27.07.2001 
Lege cu privire la zonele economice libere  440-XV 27.07.2001  MO 108-109 06.09.2001
Lege privind modificarea si completarea unor acte legislative  439-XV 27.07.2001  MO 114-115 20.09.2001
Lege pentru modificarea anexei la Titlul IV (Accizele) al Codului fiscal nr.1053-XIV din 16 iunie 2000  438-XV 27.07.2001  MO 110-111 13.09.2001
Lege pentru modificarea si completarea Codului penal si a Codului cu privire la contraventiile administrative  437-XV 27.07.2001  MO 108-109 06.09.2001
Lege pentru modificarea articolului 6 din Legea serviciului public nr.443-XIII din 4 mai 1995  436-XV 27.06.2001  MO 108-109 06.09.2001
Lege pentru ratificarea Tratatului dintre Republica Moldova si Republica Belarus privind colaborarea economica in anii 2000-2009  435-XV 27.07.2001  MO 97-99 17.08.2001
Lege pentru ratificarea Tratatului privind dreptul brevetelor (PLT)  433-XV 27.07.2001  MO 97-99 17.08.2001
Lege pentru ratificarea Acordului privind promovarea unei politici antimonopol coordonate  431-XV 27.07.2001  MO 97-99 17.08.2001
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecatorului  429-XV 27.07.2001  MO 108-109 06.09.2001
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.786-XIII din 26 martie 1996 cu privire la faliment  427-XV 27.07.2001  MO 94-96 10.08.2001
Lege pentru ratificarea Acordului privind colaborarea statelor membre ale Comunitatii Statelor Independente in lupta cu terorismul  426-XV 27.07.2001  MO 97-99 17.08.2001
Lege pentru modificarea Legii nr.1111-XIII din 20 februarie 1997 privind asigurarea activitatii Presedintelui Republicii Moldova  422-XV 26.07.2001  MO 108-109 06.09.2001
Lege amnistia in legatura cu aniversarea a X-a de la proclamarea independentei Republicii Moldova  420-XV 26.07.2001  MO 94-96 10.08.2001
Lege pentru ratificarea Acordului european privind persoanele participante la proceduri in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului  419-XV 26.07.2001  MO 97-99 17.08.2001
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative  417-XV 26.07.2001  MO 108-109 06.09.2001
Lege pentru modificarea si completarea titlului III si titlului IV din Codul fiscal  415-XV 26.07.2001  MO 112-113 18.09.2001
Lege pentru punerea in apllicarea a titlului V al Codului fiscal  408-XV 26.07.2001  MO 1-3 04.01.2002
Codul Fuscal, titlul V (Administrarea fiscala)  407-XV 26.07.2001  MO 1-3 04.01.2002
Lege pentru modificarea si completarea Legii bugetului pe anul 2001 nr.1392-XIV din 30 noiembrie 2000  405-XV 26.07.2001  MO 89 31.07.2001
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.336-XIV din 1 aprilie 1999 privind restructurarea datoriilor intreprinderilor din sectorul electroenergetic  401-XV 26.07.2001  MO 97-99 17.08.2001
Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante  399-XV 20.07.2001  MO 86-88 27.07.2001
Lege pentru acceptarea de catre RM a amendamentului la art.9 alin.(3) al Conventiei privind instituirea Organizatiei Mondiale de Proprietate Intelectuala (OMPI)  398-XV 20.07.2001  MO 97-99 17.08.2001
Lege pentru modificarea si completarea Legii cu privire la privatizare (art. 8,13) si a Legii cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (art.1, 7, 8,18, 31 s.a.)  396-XV 20.07.2001  MO 86-88 27.07.2001
Lege cu privire la modificarea Legii despre activitatea editoriala nr. 939 - XIV din 20 aprilie 2000 (art. 5, 14, 22)  395-XV 20.07.2001  MO 97-99 17.08.2001
Lege privind ratificarea Acordului general de incurajare a proiectelor intre Guvernul Republicii Moldova (Cabinetul de Ministri), Banca NaTionala a Moldovei si Banca de Export - Import a Statelor Unite ale Americii  392-XV 20.07.2001  MO 94-96 10.08.2001
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative  390-XV 20.07.2001  MO 110-111 13.09.2001
Lege pentru modificarea ‹i completarea Codului cu privire la contraventiile administrative (art.155,156,162, 210, 297)  388-XV 19.07.2001  MO 97-99 17.08.2001
Lege cu privire la initiativa populara de revizuire a Constitutiei  387-XV 19.07.2001  MO 97-99 17.08.2001
Lege cu privire la tutun si articolele din tutun  386-XV 19.07.2001  MO 92-93 03.08.2001
Lege pentru completarea Codului cu privire la contraventiile administrative (art. 531, 532, 533,1035,1054, 23110)  385-XV 19.07.2001  MO 97-99 17.08.2001
Lege pentru completarea art. 381 al Legii cu privire la notariat  384-XV 19.07.2001  MO 97-99 17.08.2001
Lege cu privire la drepturile persoanelor apartinind minoritatilor nationale si la statutul juridic al organizatiilor lor  382-XV 19.07.2001  MO 107 04.09. 2001
Lege pentru modificarea Legii cu privire la Conceptia asupra privatizarii intreprinderilor din sectorul electroenergetic  379-XV 19.07.2001  MO 97-99 17.08.2001
Lege pentru modificarea si completarea art.33 din Legea bugetului pe a.2001  377-XV 19.07.2001  MO 94-96 10.08.2001
Lege pentru completarea art.5 din Legea bugetului pe a.2001  375-XV 19.07.2001  MO 94-96 10.08.2001
Lege cu privire la modificarea ‹i completarea unor acte legislative (Legea privind organizarea judecatoreasca cu modificarile efectuate prin Legea nr.1363-XIII din 29 octombrie 1997 - art. 25, 27, 33, 34, 39, 40, 42, anexa nr. 2; Legea cu privire la  373-XV 19.07.2001  MO 129 23.10.2001
Lege pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiara (anii 1999 si 2000)  370-XV 13.07.2001  MO 89 31.07.2001
Lege pentru modificarea articolului 5 din Legea cu privire la statutul judecatorului  366-XV 13.07.2001  MO 97-99 17.08.2001
Lege privind ratificarea Acordului intre Republica Moldova si Drezdner Bank A. G. (Germania) referitor la garantia de plata a Republicii Moldova  363-XV 13.07.2001  MO 89 31.07.2001
Lege cu privire la modificarea si completarea Legii privind gospodariile taranesti (de fermier)  361-XV 13.07.2001  MO 94-96 10.08.2001
Lege privind modificarea si completarea Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe a.2001 (art.1, 3, 7, 15 s.a.)  360-XV 13.07.2001  MO 84 21.07.2001
Lege cu privire la scutirea de achitare a unor datorii istorice ale agentilor economici care implementeaza planul de restructurare  353-XV 12.07.2001  MO 94-96 10.08.2001
Legea pentru modificarea Constitutiei Republicii Moldova (art.24, 25, 30, 54, 55)  351-XV 12.07.2001  MO 90-91 02.08.2001
Lege pentru ratificarea Tratatului dintre Republica Moldova si Ucraina cu privire la frontiera de stat  348-XV 12.07.2001  MO 86-88 27.07.2001
Lege pentru modificarea si completarea Codului cu privire la contarventiile administarive  342-XV 06.07.2001  MO 94-96 10.08.2001
Lege pentru modificarea si completarea Codului cu privire la contarventiile administarive  341-XV 06.07.2001  MO 97-99 17.08.2001
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Codul cu privire la contraventiile administrative-art.174-20; Codul penal-art.155; Legea cu privire la Procuratura-art.44-1; s.a.)  340-XV 06.07.2001  MO 97-99 17.08.2001
Lege pentru completarea articolului 190 din Codul cu privire la contaventiile administarive  339-XV 06.07.2001  MO 89 31.07.2001
Lege pentru modificarea si completarea articolelor 163 si 222-1 din Codul cu privire la contraventiile administarive  338-XV 06.07.2001  MO 89 31.07.2001
Lege pentru modificarea Legii Serviciului de Informatii si Securitate al Republicii Moldova  333-XV 05.07.2001  MO 89 31.07.2001
Lege pentru completarea Legii cu privire la Serviciul Fiscal de Stat  331-XV 05.07.2001  MO 89 31.07.2001
Lege pentru ratificarea Acordului privind cadrul de garantie guvernamentala dintre Guvernul Republicii Moldova si Banca de Export-Import a Statelor Unite ale Americii  329-XV 05.07.2001  MO 89 31.07.2001
Lege pentru completarea articolului 51 din Legea bugetului pe anul 2001 nr 1392-XIV din 30.11.2000  325-XV 02.07.2001  MO 72 02.07.2001


Pagina de Titlu Scrieti-ne

Copyright © 2001-2009 Parlamentul Republicii Moldova