version francaise
The Parliament of the Republic of Moldova
english version
русская версия

Laws of The Republic Moldova
July 2001 (325-XV - 463-XV)

Actele legislative accesibile de mai jos sunt in formatul Microsoft Word. In cazul in care pe calculatorul Dstra nu este instalata nici una din versiunile Microsoft Office 97-2003, puteti gratis descarca aplicatia "Vizualizator 2003 pentru Word" care va permite vizualizarea documentelor sus mentionate.
Titlul legiiNumarul si data adoptariiNumarul si data publicarii
Lege pentru completarea anexei nr.10 din Legea bugetului pe anul 2001 nr.1392-XIV din 30 noiembrie 2000 
Lege privind piata produselor petroliere 
Lege despre completarea anexei la Legea nr.1070-XIV din 22 iunie 2000 privind aprobarea Nomenclatorului specialitatilor pentru pregatirea cadrelor in institutiile de invatamint superior 
Lege pentru completarea articolului 4 din Legea taxei de stat nr.1216-XII din 3 decembrie 1992 
Lege privind modificarea si completarea unor acte legislative 
453-XV 30.07.2001 
Lege privind licentierea unor genuri de activitate 
Lege privind completarea Codului penal si Codului de procedura penala 
Lege cu privire la gaj 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.491-XIV din 9 iulie 1999 privind finantele publice locale 
Lege cu privire la zonele economice libere 
Lege privind modificarea si completarea unor acte legislative 
Lege pentru modificarea anexei la Titlul IV (Accizele) al Codului fiscal nr.1053-XIV din 16 iunie 2000 
Lege pentru modificarea si completarea Codului penal si a Codului cu privire la contraventiile administrative 
Lege pentru modificarea articolului 6 din Legea serviciului public nr.443-XIII din 4 mai 1995 
Lege pentru ratificarea Tratatului dintre Republica Moldova si Republica Belarus privind colaborarea economica in anii 2000-2009 
433-XV 27.07.2001 
431-XV 27.07.2001 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecatorului 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.786-XIII din 26 martie 1996 cu privire la faliment 
Lege pentru ratificarea Acordului privind colaborarea statelor membre ale Comunitatii Statelor Independente in lupta cu terorismul 
Lege pentru modificarea Legii nr.1111-XIII din 20 februarie 1997 privind asigurarea activitatii Presedintelui Republicii Moldova 
Lege amnistia in legatura cu aniversarea a X-a de la proclamarea independentei Republicii Moldova 
419-XV 26.07.2001 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative 
Lege pentru modificarea si completarea titlului III si titlului IV din Codul fiscal 
408-XV 26.07.2001 
12-XV 06.02.2004 
Lege pentru modificarea si completarea Legii bugetului pe anul 2001 nr.1392-XIV din 30 noiembrie 2000  405-XV 26.07.2001 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.336-XIV din 1 aprilie 1999 privind restructurarea datoriilor intreprinderilor din sectorul electroenergetic 
Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante 
Lege pentru acceptarea de catre RM a amendamentului la art.9 alin.(3) al Conventiei privind instituirea Organizatiei Mondiale de Proprietate Intelectuala (OMPI) 
Lege pentru modificarea si completarea Legii cu privire la privatizare (art. 8,13) si a Legii cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (art.1, 7, 8,18, 31 s.a.) 
Lege cu privire la modificarea Legii despre activitatea editoriala nr. 939 - XIV din 20 aprilie 2000 (art. 5, 14, 22) 
Lege privind ratificarea Acordului general de incurajare a proiectelor intre Guvernul Republicii Moldova (Cabinetul de Ministri), Banca NaTionala a Moldovei si Banca de Export - Import a Statelor Unite ale Americii 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative 
Lege pentru modificarea ‹i completarea Codului cu privire la contraventiile administrative (art.155,156,162, 210, 297) 
Lege cu privire la initiativa populara de revizuire a Constitutiei 
Lege cu privire la tutun si articolele din tutun 
Lege pentru completarea Codului cu privire la contraventiile administrative (art. 531, 532, 533,1035,1054, 23110) 
Lege pentru completarea art. 381 al Legii cu privire la notariat 
Lege cu privire la drepturile persoanelor apartinind minoritatilor nationale si la statutul juridic al organizatiilor lor 
Lege pentru modificarea Legii cu privire la Conceptia asupra privatizarii intreprinderilor din sectorul electroenergetic 
Lege pentru modificarea si completarea art.33 din Legea bugetului pe a.2001 
Lege pentru completarea art.5 din Legea bugetului pe a.2001 
Lege cu privire la modificarea ‹i completarea unor acte legislative (Legea privind organizarea judecatoreasca cu modificarile efectuate prin Legea nr.1363-XIII din 29 octombrie 1997 - art. 25, 27, 33, 34, 39, 40, 42, anexa nr. 2; Legea cu privire la 
Lege pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiara (anii 1999 si 2000) 
Lege pentru modificarea articolului 5 din Legea cu privire la statutul judecatorului 
Lege privind ratificarea Acordului intre Republica Moldova si Drezdner Bank A. G. (Germania) referitor la garantia de plata a Republicii Moldova 
Lege cu privire la modificarea si completarea Legii privind gospodariile taranesti (de fermier) 
Lege privind modificarea si completarea Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe a.2001 (art.1, 3, 7, 15 s.a.) 
Lege cu privire la scutirea de achitare a unor datorii istorice ale agentilor economici care implementeaza planul de restructurare 
Legea pentru modificarea Constitutiei Republicii Moldova (art.24, 25, 30, 54, 55) 
Lege pentru ratificarea Tratatului dintre Republica Moldova si Ucraina cu privire la frontiera de stat 
Lege pentru modificarea si completarea Codului cu privire la contarventiile administarive 
Lege pentru modificarea si completarea Codului cu privire la contarventiile administarive 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Codul cu privire la contraventiile administrative-art.174-20; Codul penal-art.155; Legea cu privire la Procuratura-art.44-1; s.a.) 
Lege pentru completarea articolului 190 din Codul cu privire la contaventiile administarive 
Lege pentru modificarea si completarea articolelor 163 si 222-1 din Codul cu privire la contraventiile administarive 
Lege pentru modificarea Legii Serviciului de Informatii si Securitate al Republicii Moldova 
Lege pentru completarea Legii cu privire la Serviciul Fiscal de Stat 
Lege pentru ratificarea Acordului privind cadrul de garantie guvernamentala dintre Guvernul Republicii Moldova si Banca de Export-Import a Statelor Unite ale Americii 
Lege pentru completarea articolului 51 din Legea bugetului pe anul 2001 nr 1392-XIV din 30.11.2000 


Home page Mail us

Copyright © 2001-2009 The Parliament of Republic of Moldova