version francaise
The Parliament of the Republic of Moldova
english version

Laws of The Republic Moldova
May 2004 (133-XV - 172-XV)

Actele legislative accesibile de mai jos sunt in formatul Microsoft Word. In cazul in care pe calculatorul Dstra nu este instalata nici una din versiunile Microsoft Office 97-2003, puteti gratis descarca aplicatia "Vizualizator 2003 pentru Word" care va permite vizualizarea documentelor sus mentionate.
Titlul legiiNumarul si data adoptariiNumarul si data publicarii
Lege privind modificarea articolului 3 din Legea nr. 322-XV din 18 iulie 2003 cu privire la declararea complexului "Combinatul de Vinuri "Cricova" - S.A." drept obiect al patrimoniului cultural-national al Republicii Moldova  172-XV 27.05.2004  MO 104 29.06.2004
Lege pentru modificarea si completarea articolului 28 din Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal si a articolului 58 din Codul vamal al Republicii Moldova  167-XV 27.05.2004  MO 100-103 25.06.2004
Lege pentru modificarea si completarea Legii Nr.461-XV din 30 iulie 2001 privind piata produselor petroliere si a articolului II din Legea Nr. 1585-XV din 26 decembrie 2002 pentru modificarea si completarea Legii Nr.461-XV din 30 iulie 2001 privind piata produselor petroliere  166-XV 27.05.2004  MO 125-129 30.07.2004
Lege privind instituirea medaliei jubiliare "60 de ani de la eliberarea Moldovei de sub ocupatia fascista"  164-XV 20.05.2004  MO 83-87 28.05.2004
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire la distinctiile de stat ale Republicii Moldova  163-XV 20.05.2004  MO 83-87 28.05.2004
Lege pentru modificarea si completarea articolului 4 din Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenta medicala si a anexei nr. 1 la Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la marimea, modul si term  161-XV 20.05.2004  MO 88-90 04.06.2004
Lege pentru modificarea si completarea articolului 9 din Legea nr. 789-XIII din 26 martie 1996 cu privire la Curtea Suprema de Justitie  159-XV 20.05.2004  MO 88-90 04.06.2004
Lege pentru modificarea si completarea Codului penal al Republicii Moldova  158-XV 20.05.2004  MO 96-99 18.06.2004
Lege privind modificarea si completarea articolului 48 din Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societatile pe actiuni  155-XV 20.05.2004  anulata
Lege pentru modificarea si completarea articolului 31 din Legea nr. 1245-XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregatirea cetatenilor pentru apararea Patriei  153-XV 14.05.2004  MO 88-90 04.06.2004
Lege privind completarea articolului 4 din Legea securitatii statului nr. 618-XIII din 31 octombrie 1995  152-XV 14.05.2004  MO 88-90 04.06.2004
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 1070-XIV din 22 iunie 2000 privind aprobarea Nomenclatorului specialitatilor pentru pregatirea cadrelor in institutiile de invatamint superior  151-XV 14.05.2004  MO 91-95 11.06.2004
Lege pentru ratificarea Acordului cu privire la colaborarea in domeniul studierii, explorarii si valorificarii resurselor minerale  150-XV 14.05.2004  MO 91-95 11.06.2004
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative  148-XV 14.05.2004  MO 100-103 25.06.2004
Lege pentru completarea articolului 103 din titlul III al Codului fiscal   146-XV 14.05.2004  MO 119-122 23.07.2004
Lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecatoreasca  145-XV 14.05.2004  MO 88-90 04.06.2004
Hotarire cu privire la numirea dnei L.Borgula in functia de vicepresedinte a Comisiei permanente a Parlamentului pentru drepturile omului si minoritatile nationale  142-XV 14.05.2004 
Lege privind modificarea si completarea Legii nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar si procesul bugetar  141-XV 06.05.2004  MO 88-90 04.06.2004
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 121-XV din 3 mai 2001 cu privire la protectia sociala suplimentara a invalizilor de razboi, a participantilor la cel de-al doilea razboi mondial si a familiilor lor si a Legii nr. 909-XII din 30 ianuarie 19  140-XV 06.05.2004  MO 88-90 04.06.2004
Lege pentru completarea articolului 1 din Legea nr. 625-XIII din 3 noiembrie 1995 cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber "Expo-Business-Chisinau"  139-XV 06.05.2004  MO 104 29.06.2004
Lege privind ratificarea Acordului aditional nr. 1 la Contractul de imprumut si de proiect dintre banca germana "Kreditanstalt fur Wiederaufbau" (KfW) si Republica Moldova, precum si Societatea pe Actiuni "Sudzucker Moldova", si a Acordului aditional nr.  138-XV 06.05.2004  MO 88-90 04.06.2004
Lege privind modificarea Legii nr. 1576-XV din 20 decembrie 2002 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare si functionare a Comisiei centrale de control al declaratiilor cu privire la venituri si proprietate si a Regulamentului privind m  137-XV 06.05.2004  MO 91-95 11.06.2004
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative  136-XV 06.05.2004  MO 91-95 11.06.2004
Lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 1295-XV din 25 iulie 2002 privind Zona Economica Libera "Ungheni-Business"  135-XV 06.05.2004  MO 83-87 28.05.2004
Lege pentru completarea articolului 13 al Legii nr. 123-XV din 18 martie 2003 privind administratia publica locala  134-XV 06.05.2004  MO 104 29.06.2004
Lege pentru ratificarea Protocolului privind realizarea Hotaririi Consiliului sefilor de state al Comunitatii Statelor Independente din 30 mai 2003 in vederea acordarii participantilor la Marele Razboi pentru Apararea Patriei a dreptului la o calatorie grgratuit  133-XV 06.05.2004  MO 77-79 14.05.2004


Home page Mail us

Copyright © 2001-2009 The Parliament of Republic of Moldova