version francaise
Parlamentul Republicii Moldova
english version
русская версия

Legile Republicii Moldova


Noiembrie 2004 (358-XV - 394-XV)

Actele legislative accesibile de mai jos sunt in formatul Microsoft Word. In cazul in care pe calculatorul Dstra nu este instalata nici una din versiunile Microsoft Office 97-2003, puteti gratis descarca aplicatia "Vizualizator 2003 pentru Word" care va permite vizualizarea documentelor sus mentionate.
Titlul legiiNumarul si data adoptariiNumarul si data publicarii
Lege pentru anularea majorarilor de intirziere si amenzilor  394-XV 25.11.2004  MO 233-236 17.12.2004
Lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.626-XIII din 3 noiembrie 1995 privind Zona Antreprenoriatului Liber "Tvardita"  393-XV 25.11.2004  MO 226-232 10.12.2004
Lege cu privire la instrainarea caminului din str. D. Cantemir 26, blocul "A", or. Soroca  392-XV 25.11.2004  anulata
Lege pentru modificarea unor acte legislative  391-XV 25.11.2004  MO 233-236 17.12.2004
Lege privind modificarea articolului 1 al Legii nr.13-XV din 6 februarie 2004 pentru ratificarea Protocolului de amendare a Conventiei europene pentru reprimarea terorismului  390-XV 25.11.2004  MO 233-236 17.12.2004
Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimtamint prealabil in cunostinta de cauza, aplicabila anumitor produsi chimici periculosi si pesticidelor care fac obiectul comertului international  389-XV 25.11.2004  MO 233-236 17.12.2004
Lege privind anularea penalitatilor si sanctiunilor fiscale (amenzilor)  388-XV 25.11.2004  MO 237-240 24.12.2004
Lege privind transmiterea valorilor mobiliare si a cotelor de participare nesolicitate in conditiile Legii nr.392-XIV din 13 mai 1999  387-XV 25.11.2004  MO 5-12 14.01.2005
Lege cu privire la cinematografie  386-XV 25.11.2004  MO 1-4 07.01.2005
Legea fondurilor asigurarii obligatorii de asistenta medicala pe anul 2005  385-XV 25.11.2004  MO 237-240 24.12.2004
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative  384-XV 25.11.2004  MO 233-236 17.12.2004
Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2005  383-XV 18.11.2004  MO 237-240 24.12.2004
Lege pentru ratificarea Acordului de credit dintre Republica Moldova si Fondul Kuweitian de Dezvoltare Economica Araba la Proiectul de imbinatatire a sistemelor de aprovizionare cu apa in sase localitati ale Republicii Moldova  381-XV 18.11.2004  MO 226-232 10.12.2004
Lege cu privire la anularea penalitatilor si sanctiunilor financiare (amenzilor)  380-XV 18.11.2004  MO 226-232 10.12.2004
Lege pentru modificarea articolului 10 al Legii nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat si intreprinderi  379-XV 18.11.2004  MO 218-223 03.12.2004
Lege pentru modificarea Legii cu privire la Guvern (art.23, 27-1, 31)  376-XV 18.11.2004 
Legea bugetului de stat pe anul 2005  373-XV 11.11.2004  MO 224-225 05.12.2004
Lege pentru modificarea Legii turismului nr.798-XIV din 11 februarie 2000  371-XV 11.11.2004  MO 218-223 03.12.2004
Lege cu privire la impozitarea veniturilor constatate drept consecinta a anularii penalitatilor si amenzilor in baza Legii nr.1548-XV din 19 decembrie 2002 privind masurile de redresare economico-financiara a intreprinderilor formate ca urmare a reorganizarii Sovhozului-Fabrica "Moldova"  370-XV 11.11.2004  MO 218-223 03.12.2004
Lege privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unitatilor ale caror terenuri destinate agriculturii ramin in proprietatea statului   367-XV 11.11.2004  MO 218-223 03.12.2004
Lege privind modificarea si completarea articolului 4 din Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea in aplicare a Titlului III al Codului fiscal  364-XV 05.11.2004  MO 208-211 19.11.2004
Lege pentru completarea articolului 1 din Legea fondului rutier nr.720-XIII din 2 februarie 1996 si a punctului 37 din Regulamentul cu privire la constituirea si utilizarea fondului rutier, aprobat prin Hotarirea Parlamentului nr.893-XIII din 26 iunie 1996  363-XV 05.11.2004  MO 237-240 24.12.2004
Lege privind modificarea si completarea Legii bugetului de stat pe anul 2004 nr.474-XV din 27 noiembrie 2003  362-XV 05.11.2004 
Lege pentru completarea articolului 16 din Legea nr.190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani  361-XV 05.11.2004 
Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Conventia asupra interzicerii perfectionarii, producerii si stocarii armelor bacteriologice (biologice) si toxice si asupra distrugerii lor  360-XV 05.11.2004  MO 218-223 03.12.2004
Lege privind aderarea Republicii Moldova la Amendamentul la articolul 1 al Conventiei asupra interzicerii sau limitarii utilizarii anumitor arme clasice care pot fi considerate ca producind efecte traumatizante excesive sau ca lovind fara discriminare  359-XV 05.11.2004  MO 218-223 03.12.2004
Lege cu privire la implementarea Conventiei privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora  358-XV 05.11.2004  MO 5-12 14.01.2005


Pagina de Titlu Scrieti-ne

Copyright © 2001-2009 Parlamentul Republicii Moldova