version francaise
The Parliament of the Republic of Moldova
english version
đóńńęŕ˙ âĺđńč˙Initiatives, proposals
Agenda
Plenary sitting records
The Press Service Communiques
Parliamentary Supervision
External Relations
Cooperation with Civil Society
Buletin Parlamentar
Research

20 May 2010

14 Maz 2010

7 May 2010

4 May 2010

4 May 2010

23 April 2010

1 April 2010

25 Marth 2010

19 Marth 2010

18 Marth 2010

5 Marth 2010

4 Marth 2010

26 February 2010

19 February 2010

12 February 2010

11 February 2010

29 December 2009

23 December 2009

18 December 2009

17 december 2009

15 December 2009

7 December 2009

4 December 2009

3 December 2009

29 November 2009

26 November 2009

12 November 2009

6 November 2009

3 November 2009

30 October 2009

29 October 2009

22 October 2009

20 October 2009

16 Octomber 2009

15 October 2009

7 October 2009

2 October 2009

25 September 2009

18 September 2009

17 September 200910 September 2009

2 September 2009

28 August 2009

15 June 2009

12 June 2009

10 june 2009

3 June 2009

28 May 2009

20 May 2009

13 May 2009

12 May 2009

5 May 20009

3 february 2009

2 february 2009

25 december 2008

26 december 2008

19 december 2008

18 december 2008

12 december 2008

11 december 2008

5 december 2008

4 december 2008

28 november 2008

27 november 2008

21 november 2008

20 november 2008

13 november 2008

6 november 2008

30 october 2008

24 october 2008

23 october 2008

17 october 2008

16 october 2008

10 october 2008

9 october 2008

3 october 2008

2 october 2008

26 september 2008

25 september 2008

10 july 2008

3 july 2008

9 july 2008

11 july 2008

4 july 2008

27 june 2008

26 june 2008

20 june 2008

19 june 2008

13 june 2008

12 june 2008

5 june 2008

6 june 2008

29 may 2008

22 may 2008

16 may 2008

15 may 2008

8 may 2008

25 april 2008

24 april 2008

17 april 2008

11 april 2008

10 april 2008

4 april 2008

3 april 2008

31 march 2008

28 march 2008

27 march 2008

21 march 2008

20 march 2008

13 march 2008

7 march 2008

6 march 2008

29 february 2008

28 february 2008

22 february 2008

21 february 2008

15 february 2008

14 february 2008

8 february 2008

7 february 2008

28 december 2007

27 december 2007

21 december 2007

20 december 2007

14 december 2007

13 december 2007

7 december 2007

6 december 2007

30 november 2007

29 november 2007

23 november 2007

22 november 2007

16 november 2007

15 november 2007

8 november 2007

2 november 2007

1 november 2007

26 october 2007

25 october 2007

19 october 2007

18 october 2007

12 october 2007

11 october 2007

5 october 2007

4 october 2007

27 july 2007

26 july 2007

20 july 2007

19 july 2007

13 july 2007

12 july 2007

6 july 2007

5 july 2007

29 june 2007

22 june 2007

21 june 2007

14 june 2007

7 june 2007

18 may 2007

11 may 2007

4 may 2007

27 april 2007

20 april 2007

13 april 2007

5 april 2007

29 march 2007

23 march 2007

22 march 2007

16 march 2007

15 march 2007

2 march 2007

1 march 2007

23 february 2007

22 february 2007

16 february 2007

15 february 2007

9 february 2007

8 february 2007

29 december 2006

28 december 2006

27 december 2006

22 december 2006

21 december 2006

15 december 2006

14 december 2006

12 december 2006

8 december 2006

7 december 2006

30 november 2006

1 december 2006

24 november 2006

23 november 2006

17 november 2006

16 november 2006

10 november 2006

9 november 2006

3 november 2006

2 november 2006

26 october 2006

20 october 2006

19 october 2006

13 october 2006

12 october 2006

6 october 2006

5 october 2006

29 july 2006

28 july 2008

27 july 2006

26 july 2006

21 july 2006

20 july 2006

14 july 2006

13 july 2006

7 july 2006

6 july 2006

30 june 2006

29 june 2006

22 june 2006

15 june 2006

8 june 2006

2 june 2006

25 may 2006

18 may 2006

11 may 2006

4 may 2006

27 april 2006

21 april 2006

20 april 2006

6 april 2006

31 march 2006

30 march 2006

23 march 2006

10 march 2006

9 march 2006

3 march 2006

2 march 2006

24 february 2006

23 february 2006

17 february 2006

16 february 2006

10 february 2006

9 february 2006

30 december 2005

29 december 2005

23 december 2005

22 december 2005

16 december 2005

15 december 2005

8 december 2005

2 december 2005

1 december 2005

24 november 2005

17 november 2005

16 november 2005

11 november 2005

10 november 2005

4 november 2005

3 november 2005

28 october 2005

27 october 2005

21 october 2005

20 october 2005

14 october 2005

13 october 2005

7 october 2005

6 october 2005

29 july 2005

28 july 2005

22 july 2005

21 july 2005

18 july 2005

14 july 2005

7 july 2005

30 june 2005

23 june 2005

16 june 2005DEZBATERI  PARLAMENTARE

Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XVI-a

SESIUNEA a IV-a ORDINARA – DECEMBRIE 2006

Sedinta din ziua de 12 decembrie 2006

(STENOGRAMA)

Sumar

1. Declararea sedintei ca fiind deliberativa.

2. Dezbaterea si reexaminarea proiectului de Lege nr.374-XVI din
1 decembrie 2006 cu privire la modificarea si completarea unor acte legislative.

 

Sedinta incepe la ora 14.00.         

Lucrarile sint conduse de domnul Marian LUPU, Presedintele Parlamentului, asistat de doamna Maria Postoico si domnul Iurie Rosca, vicepresedinti ai Parlamentului.

 

Domnul  Marian Lupu:

Doamnelor si domnilor deputati,

Buna ziua.

Va anunt ca, din totalul celor 101 de deputati, si-au inregistrat prezenta la lucrarile sedintei de astazi a Parlamentului 91 de deputati. Sedinta este deliberativa. Rog sa onoram Drapelul de Stat. (Se onoreaza Drapelul de Stat).

Va multumesc.

Stimati colegi,

potrivit prevederilor articolului 12 din Regulamentul Parlamentului, am propus Biroului permanent sa fie convocata sedinta speciala de astazi, speciala doar pe motivul ca nu se incadreaza in programul abitual al sedintelor plenului Parlamentului de joi si de vineri, propunere acceptata de Biroul permanent.

Caracterul special al sedintei de astazi, in ziua de marti, se datoreaza necesitatii de a examina proiectul de Lege nr.4731, care, de fapt, este reexaminarea Legii nr.374 din 1 decembrie 2006 cu privire la modificarea si completarea unor acte legislative.

Va datorez anumite informatii si explicatii, ceea ce o voi face-o imediat. Este vorba ca acest proiect este un proiect de importanta majora in contextul Programului de colaborare a Republicii Moldova cu partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova din strainatate, ma refer la organizatiile si statele donatoare.

Astazi si miine la Bruxelles este in desfasurare sedinta grupului consultativ al institutiilor si tarilor donatoare pentru Republica Moldova. Asemenea evenimente importante decizionale se vor desfasura si in ziua de joi si vineri la Bruxelles si Washington, pe care motiv acest proiect de lege urmeaza sa fie examinat in mod prioritar.

Detaliile la subiectul acestui proiect vor fi oferite de catre comisia sesizata in fond, pe care motiv il invit la tribuna centrala pe domnul Ciobanu pentru a prezenta acest proiect de reexaminare a Legii nr.374 din  1 decembrie 2006.

 

Domnul  Vladimir Ciobanu:

Stimate domnule Presedinte,

Stimati colegi,

Comisia pentru administratia publica, ecologie si dezvoltarea teritoriului, in urma examinarii obiectiilor si propunerilor expuse in scrisoarea de remitere a Presedintelui Republicii Moldova expune urmatoarele considerente.

Modificarea articolului 14 din Legea serviciului public de gospodarie comunala nr.1402 din 24 octombrie 2002, aprobata prin Legea nr.374 din 1 decembrie 2006 cu privire la modificarea unor acte legislative nu contribuie la eliminarea divergentelor dintre autoritatile administratiei publice locale si Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica, care apar la stabilirea taxelor si aprobarea tarifelor pentru serviciile publice de  gospodarie comunala.

Conform modificarilor aprobate, autoritatile administratiei publice locale vor putea, dar nu vor fi obligate, sa tina cont de metodologia aprobata de ANRE. Modificarea articolului 14 din Legea serviciilor publice de gospodarie comunala in proiectul Legii nr.1402 din 24 octombrie 2002, propusa in scrisoarea de remitere de catre Presedintele Republicii Moldova, in viziunea comisiei sesizate in fond, corespunde articolului 4 punctul 4 din Carta Europeana a autonomiei locale, potrivit careia competentele atribuite autoritatilor administratiei publice locale trebuie sa fie in mod normal depline si exclusive. Ele nu pot fi puse in cauza sau limitate de catre autoritatile centrale, decit in cazurile prevazute de lege.

Pornind de la cele expuse, in baza articolului 73, alineatul (4) din Regulamentul Parlamentului, comisia propune spre reexaminare si revotare Legea nr.374 din 1 decembrie 2006, cu modificarile propuse in demersul Presedintelui Republicii Moldova.

 

Domnul  Marian Lupu:

Va multumesc, domnule presedinte al comisiei.

 

Domnul  Vladimir Ciobanu:

Sa aduc la cunostinta si amendamentul?

 

Domnul  Marian Lupu:

Da, va rog.

 

Domnul  Vladimir Ciobanu:

Articolul II va avea urmatorul cuprins:

la articolul 14 alineatul (4) din Legea serviciilor publice de gospodarie comunala nr.1402 din 24 octombrie 2002, cu modificarile ulterioare, litera i) se exclude.

Se introduce un nou alineat cu urmatorul cuprins: “Autoritatile administratiei publice locale aproba, in conformitate cu metodologia aprobata de ANRE, taxele si tarifele pentru serviciile publice elementare cu energie termica, de alimentare cu apa, de canalizare si epurare a apelor uzate, cu exceptia celor pentru serviciile de alimentare cu apa tehnologica.” Urmatoarea modificare: la articolul 4 cuvintele: “in termen de 3 luni” se exclud.

 

Domnul  Marian Lupu:

Multumesc.

Stimati colegi,

Intrebari?

Sau, de fapt, propuneri pentru reexaminare.

Microfonul nr.5.

 

Domnul  Gheorghe Susarenco:  

Multumesc, domnule Presedinte.

Domnule presedinte de comisie,

Totusi, noi avem o practica in Parlament si nu e de la discretia Parlamentului actual, la reexaminarea legii. Intrebarea mea este, pot fi date noi formule? Reexaminarea legii este: sau mentinerea de catre Parlament, sau respingerea propunerea Presedintelui. Noi acum discutam o alta propunere.

 

Domnul Vladimir Ciobanu:

De ce? Proiectul de lege viza amendarea articolului 14. In acest caz acelasi lucru se face, se amendeaza articolul 14.

 

Domnul  Gheorghe Susarenco:

Dupa cite inteleg eu si m-au invatat la scoala pe mine, reexaminarea legii este sau mentinerea de catre Parlament a deciziei initiale, sau respingerea propunerii Presedintelui. In cazul dat noi discutam o alta initiativa.

 

Domnul  Vladimir Ciobanu:

Noi examinam acelasi articol 14 si nu reexaminam. Dar, practic, acelasi lucru se voteaza dincolo de faptul acela ca cuvintul “poate” s-a exclus. Sintagma “poate fi” s-a exclus. Dar restul ramine, practic, textul care l-am examinat in lectura a doua.

 

Domnul  Gheorghe Susarenco:

Eu citesc din articolul II din scrisoarea Sefului statului. Articolul II. La articolul 14 din Legea serviciilor publice s.a.m.d. se introduce un nou alineat, cu urmatorul cuprins si e prezentata o noua redactie a alineatului respectiv.

 

Domnul  Vladimir Ciobanu:

Un alineat nou.

 

Domnul  Gheorghe Susarenco:

Pai, nou, dar noi ce facem?

 

Domnul  Vladimir Ciobanu:

Dar, alineatul acesta nou, vine, daca vedeti prima varianta... se va amenda litera i) din articolul 14. Din articolul 14 punctul 4 s-a amenda litera (i). Acum, in loc de litera i), practic, se amendeaza aceeasi litera i), dar sub un nou punct, punctul 5 cu acelasi continut conceptual. Unicul lucru este ca s-a corectat din punct de vedere al eliminarii unei situatii care creeaza divergente.

 

Domnul  Marian Lupu:

Bine.

Poate o informatie suplimentara?

 

Domnul  Vladimir Ciobanu:

Situatie ambigua.

 

Domnul  Gheorghe Susarenco:

Bine. Si dumneavoastra ati facut o trimitere la Carta Europeana.

 

Domnul  Vladimir Ciobanu:

Da.

 

Domnul  Gheorghe Susarenco:

Si ati facut trimitere ca aceasta se face pentru intarirea autonomiei autoritatilor publice locale. Cum se leaga treaba aceasta cu articolul care ni se propune noua, care, in mod direct, spune: “Autoritatile administratiei publice locale aproba, in conformitate cu metodologia adoptata de ANRE”. Adica, direct se spune, ca aproba. Prin lege noi obligam sa aprobe. Cum se leaga cu autonomia publica locala despre care vorbeati?

 

Domnul  Vladimir Ciobanu:

Este obligatiunea administratiei publice sa isi asume raspundere.

 

Domnul  Gheorghe Susarenco:

D-apoi noi indicam, Legislativul indica direct ca el trebuie sa aprobe in conformitate cu.

 

Domnul  Vladimir Ciobanu:

Dar administratia publica locala, prin legislatie, este obligata sa isi indeplineasca domeniile de care raspunde.

 

Domnul  Marian Lupu:

Stimati colegi,

Daca imi permiteti, incercam sa meditam, sa dezbatem acest subiect. De fapt, in intelegerea mea, aceasta lege, pe care noi o reexaminam, de fapt, nu obliga administratia publica locala sa aprobe. Invers, aceasta lege, de fapt, obliga administratia publica locala, la momentul cind ei vor decide sa aprobe, sa tina cont de metodologia care este aprobata de ANRE. Iata, de fapt, care este sensul acestei sintagme.

 

Domnul  Vladimir Ciobanu:

Domnule Presedinte,

Dar tinind cont de competentele care sint atribuite administratiei publice locale. Ei indeplinesc acest aspect conform legislatiei de care se conduc.

 

Domnul  Marian Lupu:

Absolut corect.

 

Domnul  Vladimir Ciobanu:

Altceva, ei pot sa o voteze, ei pot sa o respinga, dar se va tine categoric cont de ceea ce este adoptat la ANRE.

 

Domnul  Marian Lupu:

Microfonul nr.4.

 

Domnul  Vladimir Filat:  

Multumesc, domnule Presedinte.

De fapt, multe din cele ce vroiam sa spun au fost expuse de dumneavoastra. Singurul lucru, pe care as vrea sa il scot in evidenta, ideea noastra a fost intocmai asa cum a fost prezentata de catre Presedinte pentru reexaminare.

Amendamentele... noi am spus ca ideea a fost clara, metodologia o aproba ANRE, ulterior, ma rog, nu s-a facut aici, in Parlament, probabil, amendamente. Sa nu fi fost nevoie sa revenim la proiectul respectiv de lege. Si vizavi de reexaminare.

Din punctul nostru de vedere, in momentul in care obiectiile facute de Presedinte si prin care se cere reexaminarea, care nu se refera la schimbarea sensului proiectului respectiv, nu vad de ce nu poate fi sustinut s.a.m.d.? Deci, scopul este unul si acelasi si urmeaza a fi supus votului. Caci noi am mai practicat asemenea situatii.

 

Domnul  Marian Lupu:

Multumesc.

Microfonul nr.3.

 

Domnul  Dumitru Prijmireanu:  

Multumesc.

Practic, ceea ce a spus deja colegul la microfonul 4, subiectul reexaminarii, mi se pare ca, nu sint corecti juristii de forta cind spun ce se reexamineaza: legea care a fost remisa spre promulgare sau propunerile Presedintelui? Deci, Presedintele, la promulgare, are obiectii, le remit in Parlament si dupa Regulament noi trebuie ori sa sustinem propunerile Presedintelui, ori mentinem votul precedent. Iata care e modalitatea.

 

Domnul  Marian Lupu:

Va multumesc.

Domnule Ciobanu,

Va multumesc.

Stimati colegi,

In aceste conditii, supun votului. Cine este pentru adoptarea legii, tinindu-se cont si acceptind propunerile inaintate de Presedintele tarii, rog sa voteze.

Rog sa fie anuntate rezultatele.

 

Numaratorii:

Sectorul nr.1 – 30.

Sectorul nr.2 – 30.

Sectorul nr.3 – 6.

 

Domnul  Marian Lupu:

66 de voturi “pro”. Impotriva? Zero voturi.

Stimati colegi,

In aceste conditii, legea este adoptata, tinindu-se cont de propunerile inaintate de Seful statului. Acesta a fost subiectul pe ordinea de zi.

Eu tin sa va multumesc pentru participare la sedinta.

Urmatoarea sedinta va avea loc joi, data de 14 decembrie, ora 10.00.

Sedinta o declar inchisa.

 

 

Sedinta s-a incheiat la ora 14.15.

Stenograma a fost pregatita spre publicare
in Directia documentare parlamentara a
Aparatului Parlamentului.

 

 

 


Home page Mail us

Copyright © 2001-2009 The Parliament of Republic of Moldova