version francaise
The Parliament of the Republic of Moldova
english version
đóńńęŕ˙ âĺđńč˙Initiatives, proposals
Agenda
Plenary sitting records
The Press Service Communiques
Parliamentary Supervision
External Relations
Cooperation with Civil Society
Buletin Parlamentar
Research

20 May 2010

14 Maz 2010

7 May 2010

4 May 2010

4 May 2010

23 April 2010

1 April 2010

25 Marth 2010

19 Marth 2010

18 Marth 2010

5 Marth 2010

4 Marth 2010

26 February 2010

19 February 2010

12 February 2010

11 February 2010

29 December 2009

23 December 2009

18 December 2009

17 december 2009

15 December 2009

7 December 2009

4 December 2009

3 December 2009

29 November 2009

26 November 2009

12 November 2009

6 November 2009

3 November 2009

30 October 2009

29 October 2009

22 October 2009

20 October 2009

16 Octomber 2009

15 October 2009

7 October 2009

2 October 2009

25 September 2009

18 September 2009

17 September 200910 September 2009

2 September 2009

28 August 2009

15 June 2009

12 June 2009

10 june 2009

3 June 2009

28 May 2009

20 May 2009

13 May 2009

12 May 2009

5 May 20009

3 february 2009

2 february 2009

25 december 2008

26 december 2008

19 december 2008

18 december 2008

12 december 2008

11 december 2008

5 december 2008

4 december 2008

28 november 2008

27 november 2008

21 november 2008

20 november 2008

13 november 2008

6 november 2008

30 october 2008

24 october 2008

23 october 2008

17 october 2008

16 october 2008

10 october 2008

9 october 2008

3 october 2008

2 october 2008

26 september 2008

25 september 2008

10 july 2008

3 july 2008

9 july 2008

11 july 2008

4 july 2008

27 june 2008

26 june 2008

20 june 2008

19 june 2008

13 june 2008

12 june 2008

5 june 2008

6 june 2008

29 may 2008

22 may 2008

16 may 2008

15 may 2008

8 may 2008

25 april 2008

24 april 2008

17 april 2008

11 april 2008

10 april 2008

4 april 2008

3 april 2008

31 march 2008

28 march 2008

27 march 2008

21 march 2008

20 march 2008

13 march 2008

7 march 2008

6 march 2008

29 february 2008

28 february 2008

22 february 2008

21 february 2008

15 february 2008

14 february 2008

8 february 2008

7 february 2008

28 december 2007

27 december 2007

21 december 2007

20 december 2007

14 december 2007

13 december 2007

7 december 2007

6 december 2007

30 november 2007

29 november 2007

23 november 2007

22 november 2007

16 november 2007

15 november 2007

8 november 2007

2 november 2007

1 november 2007

26 october 2007

25 october 2007

19 october 2007

18 october 2007

12 october 2007

11 october 2007

5 october 2007

4 october 2007

27 july 2007

26 july 2007

20 july 2007

19 july 2007

13 july 2007

12 july 2007

6 july 2007

5 july 2007

29 june 2007

22 june 2007

21 june 2007

14 june 2007

7 june 2007

18 may 2007

11 may 2007

4 may 2007

27 april 2007

20 april 2007

13 april 2007

5 april 2007

29 march 2007

23 march 2007

22 march 2007

16 march 2007

15 march 2007

2 march 2007

1 march 2007

23 february 2007

22 february 2007

16 february 2007

15 february 2007

9 february 2007

8 february 2007

29 december 2006

28 december 2006

27 december 2006

22 december 2006

21 december 2006

15 december 2006

14 december 2006

12 december 2006

8 december 2006

7 december 2006

30 november 2006

1 december 2006

24 november 2006

23 november 2006

17 november 2006

16 november 2006

10 november 2006

9 november 2006

3 november 2006

2 november 2006

26 october 2006

20 october 2006

19 october 2006

13 october 2006

12 october 2006

6 october 2006

5 october 2006

29 july 2006

28 july 2008

27 july 2006

26 july 2006

21 july 2006

20 july 2006

14 july 2006

13 july 2006

7 july 2006

6 july 2006

30 june 2006

29 june 2006

22 june 2006

15 june 2006

8 june 2006

2 june 2006

25 may 2006

18 may 2006

11 may 2006

4 may 2006

27 april 2006

21 april 2006

20 april 2006

6 april 2006

31 march 2006

30 march 2006

23 march 2006

10 march 2006

9 march 2006

3 march 2006

2 march 2006

24 february 2006

23 february 2006

17 february 2006

16 february 2006

10 february 2006

9 february 2006

30 december 2005

29 december 2005

23 december 2005

22 december 2005

16 december 2005

15 december 2005

8 december 2005

2 december 2005

1 december 2005

24 november 2005

17 november 2005

16 november 2005

11 november 2005

10 november 2005

4 november 2005

3 november 2005

28 october 2005

27 october 2005

21 october 2005

20 october 2005

14 october 2005

13 october 2005

7 october 2005

6 october 2005

29 july 2005

28 july 2005

22 july 2005

21 july 2005

18 july 2005

14 july 2005

7 july 2005

30 june 2005

23 june 2005

16 june 2005DEZBATERI  PARLAMENTARE

Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XVI-a

SESIUNEA a VIII-a ORDINARĂ – OCTOMBRIE 2008

Şedinţa din ziua de 17 octombrie 2008

(STENOGRAMA)

Sumar

 

1. Declararea şedinţei ca fiind deliberativă.

2. Dezbaterea şi adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2424 privind completarea articolului 5 din Legea nr.1466-XIII din 29 ianuarie 1998 cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe.

3. Dezbaterea şi adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2384 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare–cumpărare a pămîntului.

4. Dezbaterea şi adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2475 pentru modificarea Legii nr.257-XVI din 27 iulie 2006 privind organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor agricole şi agroalimentare (art.2, 6, 10 ş.a.).

5. Dezbaterea şi aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2341 pentru modificarea unor acte legislative (Legea cu privire la statutul juridic al cetăţenilor străini şi al apatrizilor în Republica Moldova – art.8; Legea ocrotirii sănătăţii – art.26; Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală – art. 4, 9, 12 ş.a.).

6. Dezbaterea şi adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2825 pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr.163-XV din 18 mai 2001 cu privire la unele măsuri de reglementare a atribuirii numerelor speciale de înmatriculare a mijloacelor de transport.

7. Dezbaterea şi adoptarea proiectului ordinilor de zi ale şedinţelor Parlamentului Republicii Moldova din 23 – 31 octombrie 2008.

 

 

Şedinţa începe la ora 10.00.

Lucrările sînt conduse de domnul Marian LUPU, Preşedintele Parlamentului, asistat de doamna Maria Postoico, vicepreşedinte al Parlamentului.

 

Domnul Maxim Ganaciuc – director general adjunct al Aparatului Parlamentului:

Doamnelor şi domnilor deputaţi,

Bună dimineaţa.

Vă anunţ că la lucrările şedinţei de astăzi a plenului Parlamentului, din totalul celor 100 de deputaţi, şi-au înregistrat prezenţa 96 de deputaţi. Nu s-au înregistrat deputaţii: Marcel Răducan – în delegaţie; Grigore Petrenco, Boris Ştepa, Gheorghe Susarenco, Oleg Serebrian.

 

Domnul  Marian Lupu:

Stimaţi colegi,

Bună dimineaţa.

Şedinţa este deliberativă. Vă rog să onorăm Drapelul Ţării. (Se onorează Drapelul Ţării.)

Mulţumesc.

La ordinea de zi, microfonul nr.4.

 

Domnul Igor Klipii:  

Domnule Preşedinte,

O mică precizare. Am vrut să menţionez că domnul Serebrian şi domnul Petrenco se află la aceeaşi reuniune împreună şi deci motivul absenţei lor este acelaşi. Şi ar fi bine ca acest lucru să fie stipulat de aceeaşi manieră.

Mulţumesc.

 

Domnul  Marian Lupu:

De acord. Să fie fixat în stenogramă. 

Stimaţi colegi,

Începem examinarea proiectelor incluse pe agenda şedinţei plenului Parlamentului pe astăzi. Şi începem cu proiectul de Lege nr.2424 privind completarea articolului 5 din Legea cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe. Lectura a doua, rog Comisia.

 

Domnul Gheorghe Popa:

Mult stimate domnule Preşedinte,

Stimaţi colegi,

Acest proiect de lege a fost examinat la şedinţa Comisiei pentru politică economică, buget şi finanţe. Noi am analizat foarte minuţios amendamentele parvenite din partea comisiilor permanente, Direcţiei juridice a Aparatului Parlamentului, precum şi amendamentele înaintate de deputaţi, concluziile finale fiind redate în sinteza anexată la acest raport.

Vreau doar să menţionez faptul că, în urma discuţiilor, Comisia propune o altă redacţie a literei g), care va completa articolul 5 alineatul (7) din Legea cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii parvenite din tranzacţiile economice externe şi anume în cazul imposibilităţii repatrierii mijloacelor băneşti drept rezultat al interdicţiilor nejustificate în statele partenerilor economici străini, confirmate prin hotărîre de Guvern.

Luînd în consideraţie cele expuse, Comisia pentru politică economică, buget şi finanţe propune adoptarea acestui proiect de lege în lectura a doua.

Vă mulţumesc.

 

Domnul  Marian Lupu:

Mulţumesc, domnule vicepreşedinte al Comisiei.

Stimaţi colegi,

Pentru lectura a doua propuneri nu sînt.

Vă mulţumesc, domnule Popa.

Stimaţi colegi,

În condiţiile raportului Comisiei de profil, supun votului adoptarea în a doua lectură a proiectului de Lege nr.2424. Cine este pentru, rog să voteze. Rog rezultatele.

 

Numărătorii:

Sectorul nr. 1 – 31.

Sectorul nr. 2 – 28.

Sectorul nr. 3 – 4.

 

Domnul  Marian Lupu:

63 de voturi “pro”.  Împotrivă? Zero voturi.

Proiectul de Lege nr.2424 este adoptat în lectura a doua.

Proiectul de Lege nr.2384 pentru modificarea şi completarea Legii privind preţul normativ şi modul de vînzare–cumpărare a pămîntului. Lectura a doua. Rog Comisia.         

 

Domnul  Valeriu Cosarciuc:

Stimate domnule Preşedinte,

Stimaţi colegi,

Comisia pentru agricultură şi industria alimentară a Parlamentului a examinat propunerile de îmbunătăţire pentru lectura a doua. În sinteza prezentată la acest raport sînt incluse acele propuneri care au fost înaintate de către deputaţii în Parlamentul Republicii Moldova. În sinteză au fost incluse şi propunerile înaintate la avizarea proiectului de lege pentru prima lectură.

Şi aş vrea să menţionez că din toate propunerile înaintate de către deputaţi şi comisii nu au fost acceptate următoarele. Nu a fost acceptată propunerea Comisiei pentru drepturile omului că, la articolul 4 alineatul (2), vînzarea–cumpărarea terenurilor în domeniul privat a unităţilor administrativ-teritoriale se efectuează de către consiliul respectiv. Comisia consideră că vînzarea–cumpărarea terenurilor se efectuează de către primărie la decizia consiliului respectiv, aşa cum  este propus în proiectul de lege iniţial.

La articolul 4 alineatul (4), domnul deputat Alexandru Oleinic a propus ca să menţinem norma de 25% ca prima plată la vînzarea terenurilor în rate. Comisia, la această propunere reuşită a domnului Alexandru Oleinic a votat cu majoritatea de voturi ca să nu fie acceptată. Dacă domnul Oleinic insistă ca această decizie, această propunere să fie pusă la vot, conform Regulamentului ea poate fi pusă la vot în şedinţa plenară a Parlamentului. Celelalte propuneri şi obiecţii au fost acceptate de către Comisie şi  cu amendamentele acceptate de Comisia sesizată în fond acest proiect de lege se propune pentru a fi adoptat în lectura a doua.

 

Domnul  Marian Lupu:

Mulţumesc, domnule preşedinte al Comisiei.

Întrebări sau propuneri altele decît cele evocate în raportul Comisiei?

Microfonul nr. 4.

 

Domnul Vladimir Filat: 

Mulţumesc, domnule Preşedinte.

Stimate domnule preşedinte al Comisiei,

Eu nu am înaintat amendamente în scris, însă în cadrul dezbaterilor pentru prima lectură se poate de văzut uşor din stenogramă, am făcut anumite propuneri şi am cerut să fie făcute şi anumite clarificări, precum ar fi justeţea aplicării aceluiaşi coeficient pentru oraşul Chişinău şi localităţile din cadrul municipiului Chişinău. Deci noi, prin această normă, de fapt, stabilim un preţ egal, spre exemplu într-o localitate din municipiul Chişinău cu cea din centrul oraşului Chişinău. Consider că este inacceptabil acest lucru.

Şi mai mult ca atît, acelaşi preţ al pămîntului va fi la Chişinău, spre exemplu şi la Bălţi. Şi noi cunoaştem foarte bine că diferenţa este una foarte mare, ca şi preţ de piaţă. Are un preţ pămîntul la Chişinău şi are alt preţ la Bălţi. Trebuia de făcut şi diferenţa respectivă. Dacă aţi discutat în Comisie şi care a fost concluzia?

 

Domnul  Valeriu Cosarciuc:

Stimate domnule deputat Filat,

Noi am discutat în Comisie şi dacă dumneavoastră aveţi raportul, la punctul 7 din raport a fost modificată anexa, anexa nr.1, punctul 3 şi a fost luată de acum altă decizie de către Comisie. Adică, 0,9 – pentru municipiul Chişinău, 0,7 – pentru oraşele care intră în componenţa municipiului Chişinău, 0,5 – pentru satele din componenţa... 0,5 – pentru municipiul Chişinău. Adică, aceea ce dumneavoastră aţi propus sau aţi menţionat în timpul audierii acestui proiect de lege în prima lectură, practic, Comisia a ajuns la o concluzie oarecare.

 

Domnul Vladimir Filat: 

Şi de ce nu a fost fixat atunci şi propunerea pe care am făcut-o eu în cadrul primei lecturi? A fost o omisiune.

 

Domnul  Valeriu Cosarciuc:

Cred că s-a omis şi poate nu am studiat atent stenograma.

 

Domnul Vladimir Filat: 

Eu am să vă rog pentru viitor, da.

 

Domnul  Valeriu Cosarciuc:

Dar, în general, este luat în considerare ceea ce dumneavoastră aţi propus.

 

Domnul  Marian Lupu:

Microfonul nr. 5.

 

Domnul Alexandru Oleinic:

Mulţumesc, domnule Preşedinte.

Domnule preşedinte Cosarciuc,

În cadrul examinării în primă lectură, eu am atras atenţia la numărul mare de cereri de  privatizare a terenurilor aferente, care au fost depuse pînă la 1 ianuarie 2007 la primăria municipiului Chişinău. A fost prezentată în comisie această informaţie, care este numărul cererilor care au fost depuse pînă la 1 ianuarie, că totuşi un an, doi ani de zile cererile acestea nu au avut posibilitatea să fie examinate.

Mai mult ca atît, eu am informaţie că în jurul la 3 mii de cereri depuse pe parcursul anului 2006, care nu au fost examinate în termenele stabiliţi de lege, în legătură cu toate evenimentele ce se întîmplau acolo în consiliul municipal, care... fiindcă pînă la urmă, nu e de vină agentul economic, care a aşteptat 30 de zile şi nu i s-a hotărît problema.

A venit 1 ianuarie 2007, doi ani de zile au fost tergiversate toate aceste întrebări. Acum noi venim cu propuneri noi pentru dînşii, terenurile aferente sînt de trei ori mai scumpe decît acelea care erau pînă la 1 ianuarie 2007. Eu pun această întrebare, de aceea că eu am atras atenţia în primă lectură şi am rugat ca să fie studiată şi să primim o informaţie în Parlament despre situaţia în municipiul Chişinău. 

 

Domnul  Valeriu Cosarciuc:

Stimate domnule deputat Oleinic,

În cadrul examinării acestui proiect de lege în Comisie, noi am analizat şi informaţia legată de acele adresări care au fost  făcute de către agenţii  economici în primăriile, inclusiv în Primăria municipiului Chişinău. Cu părere de rău, sînt cazuri cînd a fost tergiversat termenul de examinare a acestor cereri, dar proiectul de lege prezentat acum aici, în Parlamentul Republicii Moldova, el nu poate răspunde la această problemă, fiindcă, în acest caz, sînt nişte relaţii dintre agentul economic şi Primăria şi ele pot fi soluţionate numai prin contenciosul administrativ.

Adică, dacă a fost încălcat dreptul unui agent economic şi nu au fost luate deciziile în conformitate cu legea şi în termenele stabilite, înseamnă că agentul economic este în drept să se adreseze la contenciosul administrativ. Că prin legea nominalizată noi nu putem să hotărîm această problemă.

 

Domnul Alexandru Oleinic:

Fiindcă eu mă gîndesc că, totuşi, de ce nu au fost schimbate regulile de joc? Era o situaţie, că a intrat în vigoare iarăşi legea. Continuă examinările. Dar dacă a fost mărit preţul, altă cale a agentului economic decît adresarea în instanţa de judecată nu este. Şi a doua întrebare, domnule preşedinte Cosarciuc. Eu, totuşi, vreau să atrag atenţia şi colegilor, că preţul normativ s-a mărit aproape de trei ori, anume ce ţine de municipiile Chişinău şi în Bălţi. 50% la încheierea contractului de vînzare–cumpărare a terenului aferent este o sumă foarte mare.

De aceea, stimaţi colegi, eu cred că ar fi bine ca noi totuşi să ne întoarcem la propunerea mea pe care am avut-o din partea Fracţiunii, ca noi totuşi să menţinem norma stabilită anterior 25% prima plată, pe urmă, pe parcursul a trei ani de zile, celelalte sume. Fiindcă, într-adevăr, agenţii economici mai uşor acceptă privatizarea terenului aferent decît la arenda terenului aferent care este în proprietatea primăriilor. Preţul arendei este foarte înalt. Eu cred că acesta ar fi un suport foarte esenţial pentru agenţii economici din economia naţională.

 

Domnul  Valeriu Cosarciuc:

Stimate domnule deputat Oleinic,

Noi am susţinut, o parte din deputaţii din Comisie au susţinut amendamentul dumneavoastră, dar cu majoritatea de voturi s-a luat decizia să nu fie acceptat acest amendament. Şi adică aveţi tot dreptul să-l...

 

Domnul Alexandru Oleinic:

Rămîne ca colegii să se expună în plen.

Mulţumesc.

 

Domnul  Marian Lupu:

Alte propuneri? Nu sînt.

Vă mulţumesc, domnule preşedinte al Comisiei.

Ca să înţeleg mai bine cu propunerea aceasta. Se supune votului, da? Aceasta a fost rugămintea? Bine.

Stimaţi colegi,

Supun votului propunerea evocată de la microfonul nr.5 de colegul nostru, domnul deputat Alexandru Oleinic. Cine este pentru, rog să voteze. Rog rezultatele.

 

Numărătorii:

Sectorul nr. 1 – 0.

Sectorul nr. 2 – 4.

Sectorul nr. 3 – 10.

 

Domnul  Marian Lupu:

14 voturi, propunerea nu a fost acceptată de plen.

Acum, stimaţi colegi,

În condiţiile raportului Comisiei de profil, voi supune votului adoptarea per ansamblu a proiectului de Lege nr.2384. Cine este pentru, rog să voteze. Rezultatele la fel.

 

Numărătorii:

Sectorul nr. 1 – 32.

Sectorul nr.2 – 26.

Sectorul nr. 3 – 4.

 

Domnul  Marian Lupu:

62 de voturi “pro”. Împotrivă? Zero voturi.

Proiectul de Lege nr.2384 este adoptat în lectura a doua. 

Proiectul de Lege nr.2475 pentru modificarea Legii privind organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor agricole şi agroalimentare. Lectura a doua, rog Comisia.

 

Domnul  Valeriu Cosarciuc:

Stimate domnule Preşedinte,

Stimaţi colegi,

Comisia pentru agricultură şi industria alimentară a examinat proiectul de îmbunătăţire pentru lectura a doua a proiectului de Lege nr.2475 din 7 august 2008 pentru modificarea Legii nr.257 din 27 iulie 2006 şi a prezentat în acest raport o sinteză. Toate propunerile prezentate de către Comisie pentru prima lectură şi-au găsit reflectare în sinteză pentru lectura a doua. Aceste propuneri au fost  acceptate.

Propunerile prezentate îmbunătăţesc proiectul de lege prezentat şi, în baza acestor îmbunătăţiri, Comisia propune ca proiectul de lege să fie votat în lectura a doua.

 

Domnul  Marian Lupu:

Vă mulţumesc, domnule preşedinte al Comisiei.

Alte propuneri decît cele din raportul Comisiei? Nu sînt.

Mulţumesc, domnule Cosarciuc.

Stimaţi colegi,

Proiectul nr.2475. Supun votului adoptarea în lectura a doua a acestui proiect, în condiţiile raportului Comisiei de profil. Cine este pentru, rog să voteze. Rog rezultatele.

 

Numărătorii:

Sectorul nr. 1 – 32.

Sectorul nr. 2 – 26.

Sectorul nr. 3 – 10. 

 

Domnul  Marian Lupu:

68 de voturi “pro”. Împotrivă? Zero voturi.

Proiectul de Lege nr.2475 este adoptat în lectura a doua.

Proiectul de Lege nr.2341 pentru modificarea unor acte legislative.

 Guvernul.

 

Domnul Gheorghe Russu – directorul general al Comisiei Naţionale de Asigurări în Medicină:

Mult stimate domnule Preşedinte,

Mult stimat Parlament,

La momentul actual, legislaţia în vigoare prevede că sînt asiguraţi obligatoriu medical cetăţenii străini şi apatrizii aflaţi în Republica Moldova. Încă în anul 2002 a fost aprobat de către Guvern Regulamentul privind condiţiile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală a cetăţenilor străini şi a apatrizilor aflaţi în Republica Moldova. Aceasta presupune asigurarea obligatorie de asistenţă medicală a străinilor şi apatrizilor la traversarea hotarului Republicii Moldova sau la momentul obţinerii vizei.

Studiind pe parcursul anilor de activitate a asigurărilor obligatorii de sănătate şi studiind experienţa internaţională, este rezonabil de a introduce în legislaţia în vigoare, în trei legi, unele schimbări, a căror esenţă constă în următoarele. De a separa în două tipuri de asistenţă facultativă pentru vizitele temporare în Republica Moldova şi obligatorii pentru acei care locuiesc, străini şi apatrizi care locuiesc permanent în Republica Moldova şi ei se egalează în drepturi cu cetăţenii Republicii Moldova.

Şi, în afară de aceasta, pornind de la aceea că legislaţia muncii, precum şi Legea cu privire la migraţia de muncă, adoptată recent de Parlament, stabilesc că pentru cetăţenii străini şi apatrizi cu reşedinţa din  Republica Moldova, încadraţi în muncă în Republica Moldova în baza unui contract individual de muncă, asigurarea de sănătate este obligatorie.

Se propune ca actele legislative în domeniul asigurărilor obligatorii de sănătate să stabilească aceleaşi lucruri. Totodată, ţinînd cont că atît tratatele internaţionale, cît şi cele legislative autohtone stabilesc că străinii şi apatrizii cu domiciliul în Republica Moldova au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi cetăţenii Republicii Moldova, se propune păstrarea acestei norme.

Proiectul a fost examinat de către Guvern. La comisiile parlamentare, practic, obiecţii nu sînt şi rugăm aprobarea acestui document. Vreau să menţionez că au fost obiecţii de la Direcţia juridică, terminologice. Noi am dat propunerea noastră care, în lectura a doua, cred că poate să satisfacă. Dacă nu, discutăm atunci. Este problema: ce este reşedinţă permanentă şi temporară?

Adică, ce se numeşte reşedinţă şi ce se numeşte domiciliu. Aici s-a ţinut cont de propunerile Direcţiei juridice. Aceasta e tot, domnule Preşedinte.

 

Domnul  Marian Lupu:

Mulţumesc.

Stimaţi colegi,

Întrebări? Nu sînt.

Domnule Russu,

Vă mulţumesc.

Rog Comisia.

 

Domnul Vladimir Eremciuc:

Stimate domnule Preşedinte,

Stimaţi colegi,

Comisia pentru protecţie socială, sănătate şi familie a examinat proiectul de lege nominalizat şi constată următoarele. În prezentul proiect de lege, Guvernul propune ca cetăţenii străini  şi apatrizii cu reşedinţa în Republica Moldova, încadraţi în muncă în Republica Moldova în baza unui contract individual de muncă, precum şi cetăţenii străini şi apatrizii cu domiciliul în Republica Moldova, să profite de aceleaşi drepturi şi obligaţii în domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, ca şi cetăţenii Republicii Moldova, conform legislaţiei în vigoare, dacă tratatele internaţionale nu stipulează altfel.

Prin avizele prezentate, comisiile  parlamentare permanente susţin examinarea şi adoptarea prezentului proiect de lege. Direcţia juridică a Aparatului Parlamentului a înaintat unele propuneri  care vor fi examinate pentru prezentarea proiectului de lege în lectura a doua.

Pornind de la cele menţionate, Comisia pentru protecţie socială, sănătate şi familie propune spre examinare şi adoptare proiectul de Lege nr.2341 din 17 iulie 2008 în prima lectură.

 

Domnul  Marian Lupu:

Mulţumesc.

Întrebări pentru Comisie? Nu sînt.

Mulţumesc.

Stimaţi colegi,

Proiectul nr.2341, voi supune votului aprobarea în prima lectură a acestui proiect. Cine este pentru, rog să voteze. Majoritatea.

Vă mulţumesc.

Continuăm. Proiectul de Hotărîre nr.2825 pentru completarea Hotărîrii Parlamentului cu privire la unele măsuri de reglementare a atribuirii numerelor speciale de înmatriculare a mijloacelor de transport. Iniţiativa colegului nostru, deputatului Iurie Stoicov, pe care îl invităm la tribuna centrală. Presupun să faceţi o prezentare mixtă?

 

Domnul  Iurie Stoicov:

Da. 

 

Domnul  Marian Lupu:

Şi ca autor, şi ca preşedinte de Comisie? Vă rog. 

 

Domnul Iurie Stoicov:

Stimaţi colegi,

La data adoptării actelor normative care reglementează atribuirea numerelor speciale de înmatriculare a transporturilor, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii era şi preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie, al cărui mijloc de transport poseda un singur număr special de înmatriculare. Această funcţie nu a fost inclusă în hotărîrea respectivă.

Actualmente, ca urmare a recentelor modificări legislative de înmatriculare a transportului preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, nu cade sub incidenţa Hotărîrii Parlamentului din anul 2001.

În legătură cu cele expuse, reieşind din înaltul statut al preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii în societate, consider oportun de a atribui autoturismului care deserveşte preşedintele Consiliului cu un număr special de înmatriculare din seria “RM  P”, urmat de 3 cifre.

Comisia pentru securitatea naţională, apărare şi ordinea publică a examinat proiectul de Hotărîre nr.2825 pentru completarea Hotărîrii Parlamentului 163-XV din 18 mai 2001 cu privire la unele măsuri de reglementare a atribuirii numerelor speciale de înmatriculare a mijloacelor de transport.

Proiectul menţionat prevede atribuirea autoturismului care serveşte preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii a unui număr special de înmatriculare din seria “RM  P”, urmat de 3 cifre.

Comisiile parlamentare permanente şi Direcţia juridică a Aparatului Parlamentului, prin avizele sale, susţin prezenta iniţiativă legislativă şi se pronunţă pentru examinarea şi adoptarea acesteia de către plenul Parlamentului.

În temeiul celor expuse, Comisia pentru securitatea naţională, apărare şi ordinea publică propune plenului Parlamentului susţinerea şi adoptarea prezentului proiect de hotărîre.

 

Domnul Marian Lupu:

Vă mulţumesc, domnule preşedinte al Comisiei?

Întrebări?

Microfonul nr.4.

 

Domnul Igor Klipii:

Domnule preşedinte,

Dincolo de faptul dacă e cazul sau nu e cazul ca să aprobăm acest proiect de hotărîre, problema cu numerele de înmatriculare la noi în Republica Moldova nu este soluţionată în general, nu este clar în general cum sînt, cum este organizat acest... cum e reglementat.

În opinia noastră, ar fi corect ca acest proiect de lege să fie restituit pentru a veni înapoi în Parlament într-un cadru mai general, pentru a clarifica în general sau de reglementat de o manieră generală toată procedura de atribuire a numerelor în Moldova. Nu credeţi că ar fi cazul ca problema să fie soluţionată de o manieră mai generală?

 

Domnul Iurie Stoicov:

Nu, nu cred că este cazul. Dacă vorbim de dezmăţul care era în acest domeniu pînă în anul 2001, într-adevăr este aşa.

 

Domnul Igor Klipii:

Domnule preşedinte,

Eu...

 

Domnul Iurie Stoicov:

Dar vreau să vă spun că, datorită adoptării Hotărîrii Parlamentului din mai 2001, tocmai că s-a făcut regulă în acest domeniu. Dacă mai sînt rezerve, cred că sînt aceste rezerve. Dar cred că astăzi sîntem în drept să adoptăm acest proiect de hotărîre.

 

Domnul Igor Klipii:

Domnule preşedinte,

Perfectarea dezmăţului care a fost cîndva nu este o soluţie. Mai ales că în acest caz într-adevăr se încalcă egalitatea drepturilor. De ce unii ar avea dreptul să utilizeze nişte numere speciale, iar alţii nu ar avea dreptul. Mai ales că iarăşi în momentul în care cineva primeşte numere speciale el nu este scos în evidenţă.

Deci astfel numai îl punem sub pericol, persoana respectivă. Fiindcă dacă un terorist eventual vrea să îl caute pe un demnitar care are numere speciale, el îl identifică mult mai uşor. Logic este ca toţi să fie egali în drepturi şi aceasta este şi mai, li se asigură securitatea. Nu credeţi că aşa e mai corect?

 

Domnul Iurie Stoicov:

Da, s-a spus, nu are legătură cu aceasta. Dacă aveţi careva iniţiative legislative la acest subiect.

 

Domnul Marian Lupu:

Bine.

 

Domnul Iurie Stoicov:

Sîntem gata să examinăm.

 

Domnul Marian Lupu:

Alte întrebări? Nu sînt.

Domnule Stoicov,

Vă mulţumesc. 

Stimaţi colegi,

Proiectul de Hotărîre a Parlamentului nr.2825. Cine este pentru aprobarea acestuia, rog să voteze. Majoritatea.

Vă mulţumesc.

Proiectul este adoptat.

Acum ultimul subiect pe agenda şedinţei de astăzi, aprobarea Proiectului ordinii de zi a şedinţelor plenului Parlamentului pentru perioada 23 – 31 octombrie 2008.

Stimaţi colegi, v-a fost distribuit proiectul ordinii de zi, după examinarea acestuia la şedinţa Biroului permanent.

Dacă sînt propuneri suplimentare, vă rog să le evocaţi şi eu le voi supune votului.

Microfonul nr.3.

 

Domnul Vladimir Ţurcan:

Vă mulţumesc.

Din partea Comisiei juridice, pentru numiri şi imunităţi se propune pentru data de 24 includerea proiectului nr.2313, lectura a doua şi deci lectura finală a Codului contravenţional nr.1593.

 

Domnul Marian Lupu:

Da, microfonul nr.4.

 

Domnul Vladimir Filat:

Mulţumesc, domnule Preşedinte.

Rugăminte, 4 proiecte de legi înaintate cu titlu de drept la iniţiativă legislativă, proiectul nr.2616. Şi atrag atenţia, stimaţi colegi, aceste proiecte de legi ţin şi de exerciţiul bugetar pentru anul 2008 şi ar fi cazul să fie puse în dezbateri ca să fie funcţionale pînă la sfîrşitul anului.

Deci este vorba de proiectul nr.2616, ceea ce prevede modificarea  articolului 172 din Legea bugetului de stat. Proiectul de Lege nr.2532, proiectul  de Lege cu privire la scutirea de plata impozitului  pe bunuri imobile şi plata impozitului funciar a persoanelor fizice şi juridice ale căror bunuri imobile au fost afectate de inundaţii.

Proiectul nr.2055, ceea ce ţine de constituirea Comisiei parlamentare speciale pentru controlul şi monitorizarea procesului de administrare şi distribuirea de către Guvern ajutoarelor umanitare destinate Republicii Moldova. Şi proiectul nr.1915, proiect de lege care prevede completarea Legii nr.273 din 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte.

Şi, stimate domnule Preşedinte,

Am înaintat iniţiativa legislativă care are ca obiect instituirea prin hotărîre de Parlament a unei comisii speciale care ar avea ca obiect monitorizarea şi elaborarea măsurilor necesare privind minimalizarea impactului crizei financiare mondiale asupra economiei Republicii Moldova.

Cu toţii observăm ceea ce se întîmplă în lume, toţi sînt agitaţi, fie în Statele Unite ale Americii, fie în Europa, în Rusia, comisii, discuţii, caută soluţii, numai la noi totul este foarte bine.

Stimate domnule Preşedinte,

Rog ca acest proiect de decizie să fie introdus în ordinea de zi. Nu am propus nume, au fost identificate instituţiile care ar trebui să facă parte din această comisie pentru a monitoriza şi a elabora măsurile necesare pentru a adopta deciziile necesare în vederea minimalizării crizei.

 

Domnul Marian Lupu:

Are un număr iniţiativa?

 

Domnul Vladimir Filat:

Are şi un număr, este de vorba de nr.2969, numărul de înregistrare a iniţiativei legislative.

 

Domnul Marian Lupu:

Bine.

 

Domnul Vladimir Filat:

Mulţumesc.

 

Domnul Marian Lupu:

Microfonul nr.5.

 

Domnul Ion Pleşca:

Mulţumesc, domnule Preşedinte.

Eu revin la propunerea făcută ieri în cadrul şedinţei în plen de a fi inclus pentru următoarele două săptămîni proiectul de Lege cu nr.2959.

 

Domnul Marian Lupu:

Da, microfonul nr.4.

 

Domnul Dumitru Diacov:

Domnule Preşedinte,

Stimaţi colegi,

Eu am mai vorbit la tema aceasta, referitor la proiectul de modificare a Constituţiei Republicii Moldova privind  depolitizarea funcţiei de Preşedinte al Republicii.

Eu propun ca pentru 31 octombrie să fie introdus în ordinea de zi în primă lectură. Acest proiect urmează să fie discutat în 3 lecturi şi deja este timpul ca el să fie introdus în ordinea de zi a Parlamentului.

Mulţumesc.

 

Domnul Marian Lupu:

Microfonul nr.5.

 

Domnul Valeriu Cosarciuc:

Mulţumesc.

Domnule Preşedinte,

Fracţiunea “Alianţa «Moldova Noastră»” propune să fie inclus în ordinea de zi pentru următoarele două săptămîni audierea raportului cu privire la activitatea Serviciului de Informaţii şi Securitate.

Mulţumesc.

 

Domnul Marian Lupu:

Da, alte propuneri? Nu sînt.

Stimaţi colegi,

Acestea fiind propunerile pentru proiectul ordinii de zi, le voi supune votului.

Propunerea Comisiei juridice, pentru numiri şi imunităţi privind includerea a două proiecte, proiectele nr.2333 şi nr.1593. Cine este pentru, rog să voteze. Majoritatea.

Vă mulţumesc.

Propunerea este acceptată.

Propunerea domnului deputat Filat privind includerea pe ordinea de zi a proiectului nr.2616, nr.2532, nr.2055, nr.1915 şi nr.2969. Cine este pentru, rog să voteze. Rog rezultatele.

 

Numărătorii:

Sectorul nr.1 – 0.

Sectorul nr.2 – 4.

Sectorul nr.3 – 10.

 

Domnul Marian Lupu:

14 voturi. Propunerea nu a fost acceptată.

Propunerea domnului deputat Pleşca care parvine din partea Fracţiunii pentru includerea pe ordinea de zi a proiectului de Lege nr.2959. Cine este pentru, rog să voteze.

 

Numărătorii:

Sectorul nr.1 – 0.

Sectorul nr.2 – 8.

Sectorul nr.3 – 10.

 

Domnul Marian Lupu:

18 voturi “pro”. Propunerea nu a fost acceptată. Propunerea domnului deputat Cosarciuc privind includerea raportului privind activitatea SIS, Serviciul de Informaţii şi Securitate, pentru această perioadă de timp. Cine este pentru, rog să voteze. Rog rezultatele.

 

Numărătorii:

Sectorul nr.1 – 0.

Sectorul nr.2 – 6.

Sectorul nr.3 – 10.

 

Domnul Marian Lupu:

16 voturi. Propunerea nu a fost acceptată. Referitor la propunerea colegului nostru domnului Dumitru Diacov.

Doamnă Postoico,

Vă rog.

 

Doamna Maria Postoico:

Vă mulţumesc, domnule Preşedinte.

Eu m-aş adresa către Fracţiune şi celor care au semnat această iniţiativă. De fapt, ea a fost trimisă pentru a primi avizul de la Curtea Constituţională. După ce materialele se reîntorc, deci este necesar de a înregistra această iniţiativă cu aviz şi numai atunci el are putere juridică de a fi ca proiect de examinare în Parlament.

După cîte am verificat recent, deci nu este înregistrată. V-aş propune ca dumneavoastră să faceţi toate formalităţile conform Regulamentului.

 

Domnul Marian Lupu:

Microfonul nr.4.

 

Domnul Dumitru Diacov:

Da, tot o precizare. Este destul de straniu, fiindcă noi cînd am expediat la Curtea Constituţională această iniţiativă legislativă, ea a fost adresată  concomitent  Curţii Constituţionale şi Biroului permanent. Şi eu am vorbit în această şedinţă, eu am avut o discuţie specială cu domnul Ganaciuc, l-am rugat să difuzeze.

Este foarte straniu, 6 luni de zile e documentul în Parlament, încă vreo 4 luni de zile înainte de aceasta şi el undeva nu e înregistrat.  Nu, eu nici nu ştiu ce să vorbesc.

 

Domnul Marian Lupu:

Bine. Să procedăm în felul următor.

 

Domnul Dumitru Diacov:

Sigur că noi o să verificăm aceasta, dar...

 

Domnul Marian Lupu:

Eu vă rog să verificăm acest lucru, fiindcă volens-nolens există nişte formalităţi juridice, formalităţi procedurale care trebuie să fie respectate. Verificaţi, vă rog, acest lucru şi dacă toate aceste formalităţi au fost respectate atunci avem temă de discuţie şi de supunere la vot a acestei propuneri fie şi joia viitoare, la început. Dacă nu, rog atunci să o faceţi.

Microfonul nr.4.

 

Domnul Dumitru Diacov:

Domnule Preşedinte,

În foaia de titlu este Curtea Constituţională, Biroul permanent al Parlamentului. Că el trebuia să fie deja înregistrat, fără...

 

Domnul Marian Lupu:

Să verificăm dacă sînt respectate formalităţile.

Microfonul nr.5.

 

Domnul Ion Pleşca:

Mulţumesc, domnule Preşedinte.

Eu vreau să fac un mic anunţ. Duminică este “Ziua juristului” şi, cu permisiunea dumneavoastră, să îi felicit pe toţi juriştii.

Domnule Ţurcan,

În Parlament toţi sînt jurişti. Vă felicităm şi vă dorim succese în activitatea dumneavoastră şi toţi juriştii din Republica Moldova! (Aplauze.)

 

Domnul Marian Lupu:

Noi aici, în prezidiu, discutam acest subiect şi am mers pe altă cale. Tot aşa cum nu feliciţi pe cineva, pe un omagiat înainte de ziua naşterii, dar o facem după... Bine, dar poate este cazul să o facem înainte.

Tuturor juriştilor, colegilor noştri deputaţi, colaboratorilor Aparatului Parlamentului, Direcţia juridică, vă felicităm cu prilejul acestei frumoase sărbători profesionale!

Acum, staţi puţin că nu am pus la vot, nu am supus votului adoptarea per ansamblu a agendei şedinţei Parlamentului. Cine este pentru aprobarea per ansamblu a acestui proiect, rog să voteze. Majoritatea.

Vă mulţumesc.

Ordinea de zi este adoptată.

Stimaţi colegi,

Şedinţa o declar închisă. Următoarea şedinţă va avea loc săptămîna viitoare, ca de obicei, joi, la orele 10.00.

Vă doresc o zi bună în continuare!

 

Şedinţa s-a încheiat la ora 10.33.

 

Stenograma a fost pregătită spre publicare
în Direcţia documentare parlamentară a
 Aparatului Parlamentului.


Home page Mail us

Copyright © 2001-2009 The Parliament of Republic of Moldova