version francaise
Parlamentul Republicii Moldova
english version
ðóññêàÿ âåðñèÿ
Conducerea Parlamentului
Biroul permanent
Fractiunile parlamentare
Comisiile permanente
Comisii speciale
Declaratiile pe venit a deputatilor Parlamentului RM
DeputatiiGhenadie CIOBANUCurriculum vitae

 

Data naşterii: 6 aprilie 1957,  Bratuşeni, Edineţ, Republica Moldova

 

Adresa:  41/1 str. Petru Rareş, MD-2005 Chişinău, c/p 473, Republica Moldova

 

Studii: 

  • Institutul Muzical-pedagogic “Gnesin” din Moscova (actualmente Academia de muzică din Rusia), facultatea  de pian (1982);
  • Conservatorul “Gavriil Musicescu” din Chişinău, catedra de compoziţie (1986);
  • Academia Europeană de Teatru muzical din Thurnau (Germania), cursuri de management (1992),

·         Academia de Administrare Publică pe lângă Guvernul Republicii Moldova, specialitatea relaţii internaţionale (2002)

Specialitate conform diplomelor:

·         Compozitor, pianist, pedagog, manager, magistru relaţii internaţionale.

Activitatea profesională:

·         Deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe listele PLDM, membru al Comisiei permanente pentru cultură, educaţie, mass-media, tineret, sport (2010).

  • Preşedinte al Uniunii compozitorilor şi muzicologilor  din Moldova (1990 – 18.03.2010).
  • Ministru al culturii al Republicii Moldova (1997 - 2001).
  • Lector (1989), lector superior, conferenţiar (1999), profesor universitar (2009) la catedra de Teoria muzicii şi compoziţie, Universitatea de Stat a Artelor, actualmente Academia de Muzică, Teatru şi Arte plastice (1989-până în prezent).
  • Membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din Moldova (din 1987), al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România (din 1995).
  • Membru al Uniunii Jurnaliştilor din Moldova (din 2003).
  • Membru titular al Sociedad General de Autores y Editores (SGAE, Spania, din 1998).

·         Fondator şi director al Festivalului internaţional “Zilele muzicii noi” din Chişinău (începând cu 1991)

·         Profesor invitat la unele universităţi din Europa - Universitatea din Las Palmas de Gran Canarias, Spania (1992-1995), Conservatorul Superior „Pierluigi da Palestrina”, Cagliari, Italia (2000-2002), Conservatorul din Alcoy, Spania ş.a.

·         Preşedinte al Secţiunii Naţionale a  Republicii Moldova în cadrul Societăţii Internaţionale de Muzica Contemporană - SIMC (începând cu 1993)

·         Vice-preşedinte al Societăţii Internaţionale a organizaţiilor de compozitori (MAKO, din 2007)

·         Autor al Legii Culturii (1998) şi al Programului de Stat „Dezvoltarea şi ocrotirea culturii şi artei în Republica Moldova” (1997-2001); co-autor al Legii privind Uniunile de creaţie (proiect, 2001, varianta 2 – 2007); membru al grupului de lucru pentru elaborarea Legii Fondului culturii (2004).

·         Autor, co-autor şi participant la proiecte internaţionale în domeniul culturii şi artei precum proiectele Fundaţiei Soros-Moldova (2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009), Consiliului de Arte, Canada (2000, 2005-2007), Pro Helveţia, Fundaţiei Culturale Japoneze (2006), Consiliului Britanic, Institutului Goethe, Societăţii Internaţionale de Muzică Contemporană, UNESCO, Consiliului Europei.

·         Producător şi prezentator al ciclurilor de emisiuni radiofonice “Studioul muzicii noi” (1995-1996), “Continuum. Interferenţe muzicale”, “Tezaur componistic muzical” (2003-2004), “Continuum musicalis. Interferenţe stilistice” (2005), Compania Publică “Teleradio-Moldova”

·         Fondator şi director artistic al ansamblului “Ars poetica” (1991 - până în prezent)

·         Membru al juriului la diferite concursuri internaţionale de  compoziţie (concursul “Sergei Prokofiev”, Moscova, 1996, Iaroslavli, 1997; concursul internaţional de compoziţie, Chişinău, 1993; Alcoi, Spania, 2000, Girona, Spania, 2002, etc.), „Eurovision-Moldova (2007-2008).

·         Fondator şi director al Cursurilor internaţionale de vară (Workshop) pentru tinerii compozitori, muzicologi şi interpreţi (Ivancea 1993, Călăraşi 1994, Chişinău 1995-1996, 1999, 2001, 2005, 2007)

·         Profesor de pian la Şcoala muzicală specială “E.Coca” (1982-1989),

·         Profesor de compoziţie la Liceul “Ciprian Porumbescu” (din 2004).

Distincţii:

·         Titlul onorific “Maestru în artă” (1999).

·         Medalia “150 de ani de la naşterea lui “Mihai Eminescu” (România,  2000).

·         Ordinul “Steaua României”, comandor (2000).

·         Premiul Naţional al Republicii Moldova în domeniul  literaturii şi artei (1998).

·         Titlul onorific “Doctor Honoris Causa” al Academiei de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca (1997).

·         Premiul I al Uniunii Compozitorilor  şi Muzicologilor din  Republica Moldova (1995, 1997 - 2009);

·         Premiul pentru muzică la Festivalul Teatral Naţional de Dramaturgie  contemporană  (Chişinău, 1998). 

·         Premiul “Antena de aur” al Companiei de Stat “Teleradio-Moldova”  (1999).

·         Premiul I la Concursul dedicat aniversării 50 de ani ai ONU şi UNESCO (Chişinău, 1995).

·         Premiul Departamentului de Stat pentru tineret şi sport (1991).

Activitatea de creaţie:

·         Este autor al aproape de o sută de opusuri în genurile de operă, muzică simfonică, lucrări pentru diverse ansambluri camerale, coruri, muzică pentru teatru şi film, muzică uşoară  etc.

·         A colaborat cu cele mai prestigioase colective artistice şi interpreţi din ţară şi de peste hotare.

·         Lucrările sale sunt interpretate în cadrul numeroaselor  recitaluri şi concerte din Republica Moldova, România, Franţa, Germania, Grecia, Spania, Israel, Danemarca, Rusia, Estonia, Ucraina, USA, China, Italia, Bulgaria, Austria, Azerbaijan, Japonia, Belgia, Andora, Ungaria, Guatemala, Salvador s.a.

·         Creaţiile sale au fost înregistrate şi difuzate de către Denmarks Radio, programul P2 (Copenhaga), Radio România (posturi Bucureşti, Cluj, Bacău), Radio Moscova, ORT, “Mir”, Teleradio Moldova, Radio Leipzig, Radio Amsterdam, Olanda, posturile de radio şi TV, Italia, etc.

·         Enciclopediile muzicale mondiale precum Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2.Ausg.; The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2nd edition (Cambridge, 2001) au publicat articole dedicate creaţiei compozitorului.

·         Compania Teleradio-Moldova a realizat în 2006 un film-portret, dedicat creaţiei sale (regizor N.Scorpan).

·         Lucrările sale sunt înregistrate pe 8 CD-uri inclusiv un CD de autor.

·         Creaţiile sale au fost editate de editurile din Republica Moldova, Canada, Franţa, România, Rusia.

·         Lucrările sale au devenit subiect al articolelor ştiinţifice, au fost cercetate în teze de doctorat precum şi în teze de licenţă, atât în Republica Moldova, cât şi în alte ţări.

·         Este autor al articolelor ştiinţifice de muzicologie. 


Pagina de Titlu Scrieti-ne

Copyright © 2001-2009 Parlamentul Republicii Moldova