version francaise
Parlamentul Republicii Moldova
english version
Conducerea Parlamentului
Biroul permanent
Fractiunile parlamentare
Comisiile permanente
Comisii speciale
Declaratiile pe venit a deputatilor Parlamentului RM
Deputatii


Tudor DELIUTudor DELIUCURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE

 

 

A.     Date personale:

 

1.

Numele:

DELIU

2.

Prenumele:

Tudor

3.

Data naşterii:

29 octombrie 1955

4.

Naţionalitatea:

Moldovean

5.

Starea civilă:

Căsătorit,  3 copii

6.

Domiciliul permanent:

str. Ialoveni 100/a, 217,
Chişinău, R. Moldova

7.

Adresa la serviciu:

str. Ialoveni 100, Chişinău,
R. Moldova

8.

Date de contact:

Tel: ++ 37.22.737114,
e-mail: tdeliu @ rambler.ru

 

B. Studii:

 

Studii şi Diplome

Anul

Instituţia

Diplomă: Magistru în drept constituţional şi administrativ

2006

Academia de Administrare Publică, Chişinău, Republica Moldova

Diplomă:

Ştiinţa administraţiei publice

1993 - 1994

Academia de Administrare Publică, Chişinău, Republica Moldova

Diplomă:

Filologie

1976 - 1981

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Filologie

C. Studii adiţionale:

 

Cursuri

Anul

Instituţia

Instruire a formatorilor

Dezvoltarea durabilă a comunităţilor 

1999

TOT şi Fundaţia Soros Moldova

Instruire a formatorilor

Managementul instruirii adulţilor

1998

TOT şi Fundaţia Soros Moldova

Atelier de lucru:

Arta şi ştiinţa administraţiei publice

 

1997

Fundaţia Soros Moldova

Program de perfecţionare profesională în domeniul administraţiei publice

 

August septembrie 1997

Institutul Naţional de Administrare din Portugalia, Olanda şi Belgia

Programul de Administraţie Publică

 

 

1995

Universitatea din Nebraska, SUA

D. Experienţă profesională:

 

Perioada:

2007 - prezent

Locul:

Chişinău, Republica Moldova

Organizaţia:

Academia de Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova

Funcţia:

Conferenţiar universitar interimar, Catedra Administrare de Stat şi Municipală

 

 

Perioada:

1998 - 2007

Locul:

Chişinău, Republica Moldova

Organizaţia:

Academia de Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova

Funcţia:

Lector superior, Catedra Administrare de Stat şi Municipală

 

 

Perioada:

1998 - 1999

Locul:

Chişinău, Republica Moldova

Organizaţia:

Academia de Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova

Funcţia:

Şef Centru Tehnologii Informaţionale

Perioada:

1998 - prezent

Locul:

Chişinău, Republica Moldova

Organizaţia:

Academia de Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova

Funcţia:

Lector superior

Perioada:

1990-1994

Locul:

s. Răzeni, Republica Moldova

Organizaţia:

Primăria s. Răzeni

Funcţia:

Primar

Perioada:

1981-1990

Locul:

s. Răzeni şi Dănceni, Republica Moldova

Organizaţia:

Şcolile din sate

Funcţia:

Profesor de limbă şi literatură română

 

E. Limbi vorbite: (1 = slab, 5 = excelent)

 

Limba

Citit

Vorbit

Scris

Română

5

5

5

Franceză

5

4

4

Rusă

5

5

5

 

F. Alte abilităţi:  

1. Atribuţii de secretariat

2. Relaţii publice

3.   Experienţă de trai şi de lucru în mediu multinaţional

4.   Experienţă în elaborarea proiectelor

 

G. Angajări neconvenţionale

Experienţă de lucru în proiecte în calitate de expert:

1997

Programul Arta şi ştiinţa conducerii în administraţia publică, Fundaţia Soros Moldova, participant

1998, septembrie

Phare/Tacis CBC Facilitarea Proiectelor Mici (Uniunea Europeană) (Proiectul Dezvoltarea Administraţiei Publice Locale)

1998, noiembrie

Fundaţia Soros şi Serviciul de Informare a Statelor Unite

(Proiectul Transparenţa în administraţia publică locală)

Proiectul nr. 9301 al TACIS Guvernarea administrativă şi consolidarea serviciilor publice

Proiectul Programul administraţiei publice al Fundaţiei Soros

 

2001

iunie

Seminar regional Finanţarea Comerţului Internaţional (11-15 iunie, 2001) , Agence Intergouvernamentale de la Francophonie, participant

2001

octombrie

TOT Arta şi ştiinţa conducerii în administraţia publică, organizat de Centrul Countepart şi Fundaţia Soros-Moldova

2002, iulie

Şcoala de vară Managing change. Managing people serving democratic institutions, citizens and the market, OPEN SOCIETY INSTITUTE LGI, or. Dnepropetrovsc, Ucraina

2002, octombrie

Cursurile de instruire How to be a better policy advisor organizat de UNDP, NISPAcee, Odessa, Ucraina

2002, noiembrie

SIPU International, TOT Metode participative de instruire, Chişinău

2003,

aprilie

Atelierul de Instruire Avansată pentru formatori Evaluarea Impactului, aprecierea necesităţilor şi design-ul programelor de instruire pentru reprezentanţii APL, 30 aprilie-02 mai 2003, CASI Counterpart, Fundaţia SOROS-Moldova

2003

Planificarea strategică, Hmelniţk, Kameneţ Podolsc (Ucraina), EuroAsia, CCAP

2003,

iunie-iulie

SIPU International, TOT Managementul finanţelor publice, Chişinău

2006-2007

Expert în cadrul Proiectului Bunele practice în APL. Consiliul Europei, IDIS VIITORUL

2007

Expert în cadrul Proiectului Consolidarea eticii publice la nivel local. Consiliul Europei, IDIS VIITORUL

2007

Formator, facilitator în cadrul Proiectului Programul integrat de dezvoltare locală. PNUD Moldova, SOROS Moldova.

 

H. Publicaţii  

 

Nr. d/o

Denumirea lucrărilor

Date bibliografice

Vol.

(în coli de autor)

Coautori

1.   

Crezul unui manager din administraţia americană : Să  fac tot ce depinde de  mine ca oamenii să trăiască bine

Revista metodico-ştiinţifică Administrarea Publică, nr.4/1995, secţia editare A.S.D.A.P.

p.p.19-27

0,4 c. a.

-

2.   

Moldavia -uma republica ex-sovietica a caminho da autonomia local

Revista de Administraçao Local, nr.154, julho-agosto, 1996, Ecola Tipografica das missões, Portugalia

p.p.391-400

0.5 c. a.

-

3.   

Consilierul în rol de finanţist. Atribuţiile de serviciu ale funcţionarul primăriei săteşti ( comunale ).

Revista metodico-ştiinţifică Administrarea Publică, nr.3/1997, secţia editare A.S.D.A.P.

p.p.135-151

0,8 c. a.

-

4.   

Administraţia publică locală

 

manual

Secţia Editare a A.A.P., Chişinău, 1998

p.p.99

4,9 c. a.

-

5.   

Administraţie publică locală teorie şi practică

Culegere de materiale pentru funcţionari publici. Secţia Editare a A.A.P. Chişinău, 1998.

p.p.49-59

0,6 c. a.

M. Platon

I.Paladi

V.Cioaric

V.Bulgaru

6.   

Reforma administraţiei publice în Moldova

Culegere de articole.

Secţia Editare a A.A.P., Chişinău, 1999

1 c. a.

M.Platon

A.Sîmboteanu

C.Crăciun

M.Orlov

7.   

Reforma administraţiei publice în Republica Moldova: realizări şi perspective

Cercetare ştiinţifică CZU: 35100173(478) Secţia Editare a A.A.P. Chişinău, 2000.

2,45 c. a.

M.Platon

M.Orlov

A.Sîmboteanu

C.Crăciun

8.   

Cum să gestionăm şedinţele?

Revista metodico-ştiinţifică Administraţia Publică, nr.2/ 2000, Secţia Editare a A.A.P.

p.p. 96-108

0,6 c. a.

-

9.   

Cu cetăţenii pentru cetăţeni

Suport de curs

OO Raza Soarelui, Chişinău, 2000

2 c. a.

V.Cioaric

N.Vrednic

10.   

Procesul decizional în administraţia publică locală

Instrucţiune metodică pentru funcţionarii  publici.

Secţia de Editare a A.A.P., Chişinău, 2001.

p.p.54

0,5 c. a.

-

11.   

Administraţia publică locală în ţările Europei Centrale şi de Est

Secţia de Editare a A.A.P., Chişinău, 2001,54 pag.

p.p.54

0,5 c. a.

-

12.   

Finanţele publice locale

Manual de instruire pentru administraţia publică locală.

Cartier, Chişinău, 2001

p.p.168

1,90 c. a.

Z.Grecianîi

VVăzdăuţan

S.Arionescu

13.   

Participarea publicului la procesul decizional

Suport de curs.

OO Raza Soarelui, Chişinău, 2001

p.p95

6 c. a.

T.Savca

V.Cioaric

N.Vrednic

14.   

Metode administrative moderne

Manual.

Editura Universul.2002

p.p.216

10 c. a.

A.Ţepordei

T.Savca

T.Şaptefraţi

A.Cojocaru

N.Moscalu

I.Grosu

15.   

Mijloacele de acţiune ale administraţiei publice locale

Revista metodico-ştiinţifică Administraţia Publică, nr.1,2003, pag. 14-21

p.p.14-21

0,5 c. a.

-

16.   

Administraţia publică locală puterea unei naţiuni

Revista metodico-ştiinţifică

Administraţia Publică,

nr.2,2003

p. p. 138-142

0,18 c. a.

-

17.   

Procesul decizional în activitatea Consiliului Local

Secţia editare a A.A.P., Chişinău 2003.

p.p.42

1,90 c. a.

-

18.   

Evoluţia sistemului de Administraţie Publică Locală în Republica Moldova

Materialele Conferinţei Internaţionale ştiinţifico-practice Administraţia Publică: aspecte ştiinţifico-practice, probleme şi perspective , CEP USM, Chişinău, 2004

p.p.69-75

0,3 c. a.

-

19.   

Rolul şi locul serviciilor desconcentrate în administraţia publică locală

Materialele Conferinţei Internaţionale ştiinţifico-practice Academia de Administrare Publică pentru o guvernare transparentă, responsabilă şi democratică  ( teze ), editura Bons Offices SRL, Chişinău, 2005

p.p.69-71

0,1 c. a.

-

20.   

Ghidul secretarului Consiliului Local

Material informativ USAID, Chişinău, 2005

p.p.49

3  c. a.

T.Savca

21.   

Audieri publice. Nouă paşi spre succes

Ghid practic pentru funcţionarii publici.

OO Raza Soarelui, Chişinău, 2005

p.p.11

0,5 c. a.

V. Cioaric

22.   

Calitatea oficialilor aleşi chezăşie a bunei guvernări locale

Materialele Conferinţei Internaţionale ştiinţifico-practice Academia de Administrare Publică centru naţional de formare şi perfecţionare a personalului din serviciul public ,Secţia Editare a AAP, Chişinău, 2006

p.p.58-61

0,2 c.a.

 

23.   

Conceptul privind noţiunea de administraţie publică locală

Materiale ale sesiunii de comunicări ştiinţificeAdministraţia publică în perspectiva integrării europene ISAM, 27-28.10.2006, ed.Elena VI.SRL, Chişinău, 2006

0,2 c.a.

 

24.   

Ghidul alesului local.

Ed.: Tipografia Centrală, Chişinău 2007.

 200 p.

C. Popovici

T.Savca

A.Roman

25.   

.

Ed.:Tipografia Centrală, Chişinău 2007.

200 p.

.

C. Popovici

.

26.   

Ghidul facilitatorului.

Ed.: AAP, Chişinău, 2007.

64 p.

A.Roman

C. Popovici

T.Savca

27.   

. .

Ed.: Tipografia Centrală, Chişinău 2007.

200 p.

C. Popovici

 

 

Hobby: Lectura, poezia, muzica, sporturile în echipă.

 

 


Pagina de Titlu Scrieti-ne

Copyright © 2001-2009 Parlamentul Republicii Moldova